Om du har ett kapital som du kan placera på lite längre sikt, det vill säga på ett år eller mer, är en kapitalförsäkring ett enkelt och skattemässigt bra sparalternativ som passar de flesta aktiebolag.
Per Faust, ansvarig för Spara Företag i Sparbanken 1826, förklarar att det är bra att ha en buffert för oförutsedda händelser, men att man också kan behöva ett långsiktigt sparande för framtida utdelningar, pensionsavsättningar eller investeringar.

– Med en historiskt låg skatt och möjlighet till positiv avkastning, är sparande i kapitalförsäkring ett bra val för företag.

Enkelt att omplacera

I Företagskapital sparar du i ett av marknadens bredaste placeringsutbud. Placeringserbjudandet passar både dig som vill ha hjälp med förvaltningen av sparandet och dig som söker ett riktigt stort utbud av möjliga placeringar.

– På banken kan du få hjälp med vilka placeringar som kan vara bra för ditt företag baserat på vilken tid du vill placera och vilken risk du är beredd att ta säger Per Faust. Många företag vill inte ta för stor risk med sina placeringar och önskar en jämn avkastning oavsett om marknaden går upp eller ned. Då är Trygghetsportfölj Försäkring ett bra val.

När sparandet sker inom ramen för kapitalförsäkring kapitalvinstbeskattas inte fondbyten och omplaceringar av värdepapper. Istället för att betala kapitalvinstskatt på den eventuella vinsten dras en löpande skatt varje år.
Pengarna är skattade och klara den dag de behövs, säger Per Faust.

Eftersom man inte behöver deklarera för sina innehav, vinster eller utdelningar blir det också lättare bokföringsmässigt.
Jag tycker att enkelheten är det bästa med kapitalförsäkring, de flesta företagare vill nog helst fokusera på själva verksamheten.

Historiskt låg skatt

Beskattningen för kapitalförsäkring baseras på statslåneräntan som för närvarande är historiskt låg.

Ett sparande i kapitalförsäkringar är extra intressant i detta rekordlåga ränteläge, säger Per Faust. Kapitalförsäkring har funnits länge som sparform men har aldrig varit så förmånligt som nu.

Sparandet beskattas schablonmässigt på en tänkt årlig avkastning motsvarande statslåneräntan, för närvarande endast 1,49 procent. På denna avkastning tas skatt ut med 30 procent oavsett om värdet gått upp eller ner.

– Det betyder det är förmånligt om du får en avkastning som överstiger statslåneräntan, säger Per Faust. All avkastning över 1,49 procent är med andra ord skattefri.