Det handlar om en kraftig höjning från 25 till 50 procent av löneunderlaget i intervallet upp till 60 inkomstbasbelopp (cirka 3,4 miljoner kronor). Det framgår av de ändrade skattereglerna för fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, som regeringen presenterade i samband med höstbudgeten.

– Det här är mycket positivt för småföretagare. 50 procent av lönesumman får utnyttjas när utdelningen ska beräknas. Det gör att flertalet småföretagare kan ta ut ett dubbelt så högt belopp som lågbeskattad utdelning jämfört med i dag, säger Ulf Skarin, bankens expert på ägarplanering.

– För ägare i fåmansbolag kommer utdelningen 2014 att påverkas av de nya reglerna. Men eftersom den grundar sig på det egna löneuttaget året innan gäller det att redan i år höja lönen för att kunna utnyttja de förbättrade utdelningsreglerna. Kanske genom att göra ett extra löneuttag i december, föreslår Ulf Skarin.

Krav på löneuttag kvar

I regeringens ursprungliga förslag höjdes kraven på ägarnas löneuttag markant, ända upp mot fyra miljoner kronor.  Det möttes av stark kritik och det nuvarande taket på cirka 566 000 kronor (10 inkomstbasbelopp) får vara kvar och sänkas till maximalt 9,6 inkomstbasbelopp från och med beskattningsåret 2016.

Den politiska intentionen är att se till att ägare tar ut lön i första hand, och att utdelning inte används systematiskt som en skattelättnad.

Utformningen av 3:12 reglerna har möjliggjort en låg beskattning för vissa delägare i stora fåmansföretag med många verksamma delägare, som exempelvis advokat- och revisionsbyråer samt olika typer av konsultföretag. I stället för vanlig löneskatt har dessa kunnat betala en utdelningsskatt på 20 procent.

– Det nya är att man inte kan använda löneunderlaget om man inte har en ägarandel på minst fyra procent. Aktieägare i stora fåmansbolag upplever att de drabbas och att det blir svårare att locka folk till företaget med löfte om att bli delägare, säger Ulf Skarin.

– En lösning på detta kan bli att den här typen av företag delas upp på mindre bolag med ägare som äger minst fyra procent. Om man äger under fyra procent kan man också fundera på om man ska lägga in sitt ägande i ett holdingbolag i stället, och därigenom kunna utnyttja ett helt schablonbelopp varje år, säger Ulf Skarin.

En annan förändring i 3:12 reglerna är att möjligheten till dubbel koncerntillhörighet tas bort. För att framöver kunna utnyttja löneunderlag måste man vara direktägare i ett moderbolag som äger mer än 50 procent i ett dotterbolag, eller äga verksamhetsbolaget direkt. Alternativt skaffa sig ett gemensamt holdingbolag.

– De företagare som behöver agera inför årsskiftet är de som inte tagit ut tillräckligt hög lön under 2013, de som äger mindre än fyra procent av företaget och ägare i koncerner vars ägarstruktur inte är den bästa med hänsyn till de nya reglerna, säger Ulf Skarin.