Statsminister Fredrik Reinfeldt pratar ofta om utanförskap och vad det betyder för samhället. Om vikten av att unga människor ska komma in på arbetsmarknaden så att de kan vara med och bygga framtidens Sverige. För att inte tala om vad det betyder för näringslivet om de inte hittar personal när det är en god konjunktur på gång. Då lämnas orderförfrågningar någon annanstans och en hel region kan ta skada. Det insåg man på Sparbanken 1826 och drog igång projektet - Unga jobb - för att hjälpa unga till ett arbete.

– Sparbankernas idé sedan över 200 år är att bidra till och engagera sig i samhället, säger Håcan Nilsson chef för Samhälle/Näringsliv på Sparbanken 1826. Ungdomsarbetslösheten är ett av samhällets största gissel och problem. Därför vill vi bidra med det vi kan, exempelvis att använda alla kontakter vi har bland företag och organisationer.

Bjöd in till lunchträff

Idén till projektet kom till på ett möte med Skåneidrottens dåvarande chef Gabriella Bragee. Efter diskussioner gick de vidare och startade projektet tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Med deras hjälp hittades ett antal ungdomar som fick möjlighet att delta i projektets tre delar, praktikförberedelse, praktik hos en idrottsförening och den sista tiden i projektet på praktik på en vanlig arbetsplats. Allt under en 3-månadersperiod.

– Vi startade med att bjuda in företagare, idrottsföreningar och Arbetsförmedlingen på ett lunchmöte, säger Håcan Nilsson. Jag uppfattade det som ett välkommet initiativ och att de inbjudna ville hjälpa till.

En dos positiv energi

De som har arbete går dit varje dag, får arbetskamrater, skaffar vänner, träffar andra människor och får ett sammanhang, en uppgift och känner sig behövd. Att vara ung och utan arbete kan betyda att man hamnar vid sidan om. Det finns en uppenbar risk att tappa självförtroende och bli passiviserad.

– Med hjälp av Arbetsförmedlingen fick vi kontakt med 15 ungdomar som alla varit utan arbete mellan tre månader och ett år, säger Håcan Nilsson. Vi gav dem en dos av positiv energi via seminarier och intressanta föreläsare för att inspirera och lyfta dem.

Seminarierna rörde sig kring ämnen som ledarskap, livsstil, vardagsekonomi och att bli ditt eget varumärke.

– Min bild är att de var ganska slutna när de kom men att de öppnade upp sig efterhand och blev laddade av den positiva uppmärksamheten och att vi tog dem på allvar utan pekpinnar, säger Håcan Nilsson.

Adrian tog chansen

En av dem som anmälde sig till projektet var 23-årige Adrian Pop som kom från Rumänien 2007. Han är gift men har varit utanför arbetsmarknaden ett tag. För att få ekonomin att gå ihop har hans fru tagit ett arbete i Spanien. Själv har han varit på ett antal praktikplatser under åren. I det här projektet har han, förutom de två första veckornas seminarier praktiserat hos en idrottsförening och nu är han hos K-fastigheter i Hässleholm.

– Jag trivs bra, det är intressant, jag träffar hjälpsamma och trevliga människor och lär mig något nytt, säger Adrian Pop, som hoppas få stanna kvar.

– Självklart är det yttersta målet att ungdomarna ska få ett arbete, säger Håcan Nilsson. Det här projektet ger bland annat ungdomarna värdefulla referenser att hänvisa till när de söker arbete.

Andra har hört av sig

Projektet har rönt viss uppmärksamhet utanför Hässleholm. Ett antal kommuner har hört av sig och ytterligare projekt kommer troligen att startas upp. Både i Hässleholm och till att börja med också i Kristianstad. Efter utvärdering av pågående projekt kommer man troligen starta nya i början av nästa år.

– Jag är glad för ungdomarnas skull och det här visar betydelsen av bekräftelsen det innebär att ha ett arbete, säger Håcan Nilsson. Vi på Sparbanken 1826 är nöjda med projektet. Vi har fått ett bra utfall och vi har dragit vårt strå till stacken.