Kontoutdrag

Ta ut kontoutdrag för 2013 om du har bokslut vid årsskiftet. Det gör du under respektive konto i internetbanken. Du kan få kontoutdrag för 13 månader bakåt i tiden. Bra att veta också är att du kan välja kontoutdrag kvartalsvis.

Engagemangsbesked

Beställ engagemangsbesked om du har bokslut vid årsskiftet. Du gör det direkt i internetbanken under Beställa tjänster. Engagemangsbesked måste alltid beställas manuellt, och de kan endast skickas ut per post (ej som elektroniskt dokument). Leveranstiden är cirka 14 dagar. Det går endast att beställa engagemangsbesked efter sista dagen för den aktuella månaden. Vi vill göra dig uppmärksam på att det i år kan ta lite extra tid då vi även samlar ihop de eventuella engagemangsbesked du har hos Swedbank Robur och övriga bolag. Observera att för att kunna beställa engagemangsbesked i internetbanken behöver man först ansluta sig till tjänsten på kontor.

Internetbanken – Beställ tjänster 

Pensionsavsättning

Ta ut en marknadsmässig lön! Dina avsättningar till pension och försäkring grundar sig på den lön du tar ut från företaget. Tar du inte ut en marknadsmässig lön, får du inte heller en rättvisande ersättning från de allmänna socialförsäkringarna vid exempelvis sjukpenning och allmän pension. När Försäkringskassan räknar ut hur mycket du får i ersättning vid sjukdom utgår de från din sjukpenninggrundande inkomst. Högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomsten för 2013 är 27 808 kronor i månaden. För att få en så hög pension som möjligt från det  allmänna pensionssystemet behöver du tjäna 38 063 kronor i månaden (brutto).

Kvitta vinster och förluster

Gör en sammanställning över vilka värdepappersaffärer (aktier och fonder m.m.) som du gjort under 2013 och hur det skattemässiga resultatet av dessa ser ut. För dig som har ett aktiebolag finns en särskild regel som kallas ”aktiefållan”, som säger att förluster på värdepapper endast får kvittas mot vinster på andra värdepapper.

Löneuttag

Se över ditt löneuttag om du har kvalificerade andelar i ett aktiebolag. Det vill säga du som ensam eller med ett fåtal andra äger mer än 50 procent av ett aktiebolag och dessutom jobbar i bolaget. Om du har anställda och därmed stort löneunderlag kan ditt utrymme för att ta ut lågbeskattad utdelning (20 procent skatt) vara stort men du måste då ta ut viss lön själv. För att få använda löneunderlaget för 2013 ska du som äger kvalificerade andelar ta ut en lön som inte understiger det lägsta av 327 600 kronor ökat med fem procent av den kontanta lönesumman i företaget, eller 546 000 kronor.  

Mobilbanken företag

Med företaget på fickan sköter du företagets ekonomi, när du vill och var du vill. Håll koll på likviditeten, betala och överför, handla med både aktier och fonder. Dessutom kan du ta reda på information om andra företag och få flera push- notiser för bättre koll. Ladda ner appen kostnadsfritt i AppStore eller Google Play.
Läs mer om Mobilbanken 

Mobilt BankID

Mobilt BankID är en e-legitimation som innebär att du kan göra alla bankärenden även utan dosan. Med Mobilt BankID slipper du dosan och du kan logga in både i Mobilbanken och i Internetbanken. Dessutom kan du legitimera dig på andra myndigheter exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan. Ladda ner appen från AppStore eller Google Play, sök på BankID. Anslut dig till Mobilt BankID i internetbanken privat (under Tillval) eller på ditt kontor.
Läs mer om Mobilt BankID

Avgifter

I slutet av januari drar vi avgiften för dina företagstjänster. På ditt kontoutdrag står det pris enl. avisering. Aviseringarna kommer per post i början av januari. Du som har kontoutdrag som kommer per post får aviseringsbeskedet tillsammans med kontoutdragen för december.