Inför årsskiftet finns det en rad saker som du har anledning att fundera över. Det är ett utmärkt tillfälle, eftersom årsskiftet möjliggör avdragsmöjligheter som kan vara intressanta. Här kommer några tips inför årsskiftet och en sammanställning över avdragsreglerna för 2013.

 • Fundera över din framtida pension. Förutom en marknadsmässig pension vill du kanske kunna resa lite extra och kanske gå i pension några år tidigare.
 • Om du har ett privat pensionssparande, tänk på att det kan vara förmånligare att låta företaget göra pensionsavsättningarna.
 • Tänk på att det kan vara bra att sätta av lite extra till pensionen de år företaget går bra. Om du tidigare avsatt för lite till din pension, finns dessutom vissa möjligheter att göra avdrag för större pensions-avsättningar än normalt.
 • En pensionslösning för företagare bör inte bara innehålla pensionssparande, utan även trygghet om något oförutsett skulle inträffa – sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Några viktiga frågor att ställa sig är:
  Om du blir långvarigt sjuk, vad får det för konsekvenser för företaget?
  Kan ekonomi behöva tryggas vid olycksfall?
  Hur blir det rent ekonomiskt för din familj om jag skulle avlida?
 • För dig som företagare blir det ofta mycket stor skillnad om du har ett kompletterande skydd än om du inte har det. Det kan exempelvis vid långvarig sjukdom skilja 11 000 kronor per månad i ersättning (företagare 35 år, som tar 25 000 kr i lön per månad).
  Läs mer om skillnaden för företagaren med och utan skydd
 • För företag finns paketlösningar som ger dig en trygghet som motsvarar vad en anställd får genom kollektivavtal. Sparbanken 1826 erbjuder färdiga pensionsplaner som är särskilt framtagna utifrån företagarens behov och kan anpassas i takt med att företaget utvecklas. 

  Nyhet! Nu finns möjlighet för nystartade företag att skjuta upp pensions-sparandet tills intäkterna börjar komma in, och direkt få ett bra skydd vid sjukdom, olycksfall och dödsfall.

 • Försäkra dig om att du utnyttjar avdragen på bästa sätt, se faktarutan. Tänk på att vara ute i god tid. Insättningen måste göras i god tid före den 31 december 2013. Obs! Om ett avtal om pensionsavsättning träffas före bokslutets utgång, kan själva betalningen som regel anstå till deklarationstidpunkten. Vi på banken kan berätta mer.

Är du intresserad av att veta mer?
Kontakta din företagsrådgivare på Sparbanken 1826 så får du hjälp och råd inför årsskiftet. Tillsammans går ni igenom företagets önskemål och behov och lägger upp en bra lösning.