Den stora förändringen på skattesidan för företagare 2014 gäller 3:12-reglerna det vill säga beskattningen i fåmansbolag. Tidigare har verksamma delägare kunnat betala en utdelningsskatt på 20 procent i stället för vanlig löneskatt. Från årsskiftet krävs en ägarandel på minst 4 procent för att få nyttja den lägre skattesatsen.

Samtidigt kan nu delägare ta ut dubbelt så hög utdelning som i dag när taket höjs från 25 till 50 procent av lönesumman.

– Eftersom beloppet som lågbeskattas 2014 grundar sig på löneuttaget 2013 kan det löna sig att göra ett extra löneuttag redan i år för att bättre kunna utnyttja de nya reglerna nästa år, tipsar Lars Hammarsten, skatteexpert på Swedbank.

Det privata pensionssparandet är skattegynnat upp till 12 000 kronor. Så här i slutet av året kan vara ett bra tillfälle att se över hur stort utrymmet är för eventuella  extrainbetalningar för att fylla kvoten.

Den enskilde näringsidkaren eller den som saknar pensionsrätt i sin anställning kan utöver avdraget på 12 000 kronor även sätta av som mest 35 procent av bruttolönen, eller tio basbelopp motsvarande 445 000 kronor 2013.

Lars Hammarsten vill också lyfta fram kvittningsfrågorna inför årsskiftet.

– Har du gjort vinster på försäljning aktier under året kanske du också har latenta förluster i portföljen som kan realiseras innan årsskiftet och kvittas mot vinsterna.
Rådet är att försöka landa på plus minus noll för att maximera kvittningsrätten, säger han.

Huvudregeln när det gäller noterade aktier eller fonder i en privatportfölj är att 70 procent av en förlust får tas upp om det inte finns vinster att kvitta. Däremot är förlusten
kvittningsbar till 100 procent mot gjorda vinster.

– Fundera också på om det är bäst att ligga i fritt sparande, där reavinster beskattas med 30 procent, eller välja en kapitalförsäkring eller Investeringssparkonto som är schablonbeskattad, säger Lars Hammarsten.

Schablonbeskattningen är baserad på statslåneräntan föregående år. För 2013 ligger skattesatsen på 0,45 procent och för 2014 bör den hamna runt 0,65 procent då statslåneräntan höjts. Schablonskatten betalas varje år oavsett om dina investeringar gått plus eller minus.

Lars Hammarsten understryker samtidigt att schablonbeskattning bara är att rekommendera för investeringar där avkastningen överstiger statslåneräntan.