I slutet av verksamhetsåret kommer ofta utbetalningar av semesterersättning, inbetalning av skatt och eventuella pensionsavsättningar. För att klara dessa kan det vara bra att göra regelbundna avsättningar där du bestämmer ett belopp som du löpande sätter av vid en bestämd tidpunkt. Och det gäller att börja i tid. På så sätt skapar du dessutom en buffert för oförutsedda kostnader, vikande försäljningar eller en framtida investering.

Per Faust, ansvarig för Spara Företag i Sparbanken 1826, tycker inte att företagets sparande nödvändigtvis behöver ske på ett bankkonto. Han tipsar om korta räntefonder som ett gott alternativ.

– Det finns flera korta räntefonder utan bindningstid, med möjlighet att sätta in och ta ut pengar när du vill.

Absolutavkastning Plus är exempelvis en fond som strävar efter positiv avkastning oavsett om räntorna går upp eller ner, förklarar han.

För dig som redan i dag har en god buffert och mer pengar över på kontot kan det löna sig att placera pengarna i andra alternativ för möjligheten att få en högre avkastning.

– För företag som kan placera sitt kapital på några års sikt finns möjligheten att placera i så kallade strukturerade produkter, exempelvis SPAX, eller i en portfölj av både aktie- och räntefonder, säger Per Faust.

Swedbanks fondportföljer förvaltas aktivt genom att fondförvaltaren ansvarar för att välja rätt fonder utifrån marknadsläget. Det underlättar för den som inte vill vara aktiv med placeringarna själv. Tanken är att man väljer till vilken risk man vill placera och om portföljen ska innehålla räntefonder, aktiefonder eller både och.

Placeringskonto

Med ett placeringskonto kan du placera överskottet till en lite högre ränta samtidigt som pengarna fortfarande är lättillängliga.
Läs mer

Spara i fonder

Vi har ett stort utbud av fonder som passar företag som både vill spara långsiktigt och kortsiktigt till den risk du själv väljer.
Hitta fonder som passar dig

SPAX

En SPAX är en strukturerad produkt med kapitalskydd där avkastningen är kopplad till en underliggande marknad, till exempel aktie-, ränte- eller valutamarknaden.
Läs mer