Per Leander är nationalekonomen som ska arbeta som chef Företag Hässleholm på Sparbanken 1826. Han är utbildad i både Jönköping och Kalifornien och har bred bankerfarenhet. 2008 började han i kundtjänst på Danske Bank och gick sedan vidare till att arbeta med företags-, och lantbruksrådgivning. Till SEB kom han 2011 och arbetade där som företagsrådgivare. Från december 2013 är han på Sparbanken 1826.

– Sparbanken 1826 är en stor och intressant arbetsgivare i regionen, säger Per Leander. Det finns möjlighet att arbeta långsiktigt med kundernas behov och man har viljan att vara en bank med lokal närvaro.

Vårda relationen

Per Leander och kollegorna på Företag Hässleholm har ansvar för drygt 1000 kunder. Det viktigaste enligt honom är att vara proaktiv och vårda kundrelationen genom att ge kunderna den uppmärksamhet de vill ha.

– Det är en utmanande och utvecklande arbetsuppgift att med nya erbjudanden, närhet och god kundkontakt kunna skapa en relation som bär över längre tid.

Sparbanken 1826 är idag regionens starkaste och största bank men det är ingen given naturlag att det ska fortsätta så. Konkurrenterna trycker på och kundernas behov och förväntningar förändras hela tiden.

– Vi har en bra marknadsposition idag och vi får inte vila på lagrarna och tro att den är självklar. Det är vassa erbjudanden och hårt arbete som gäller även i fortsättningen, säger Per Leander.