Privatpersoner som köper andelar i mindre aktiebolag får avdrag för investeringen enligt de nya reglerna om investeraravdrag. Högsta investering som ger skatteavdrag är 1,3 miljoner kronor per person och år. Avdraget får göras med hälften av det investerade beloppet, dvs. maximalt 650 000 kronor per år. Avdraget medges i kapital med en skattesats om 30 procent, resulterande i en maximal skatteeffekt om 195 000 kr.

– Genom investeraravdraget finns möjligheter att tillgången på kapital ökar och att det blir en förbättrad tillväxt bland småföretagen. Investeringar i småföretag innebär oftast en hög risk och de nya reglerna som ger direkt avdrag vid investering kan bli ett incitament att våga ta denna högre risk säger Henrik Bingåker, skattejurist på Swedbank. Investeringen måste dock vara långsiktig då aktierna måste behållas under en femårsperiod, annars måste avdraget återföras.

Avdraget är endast tillämpligt på investeringar i mindre rörelsedrivande aktiebolag och ekonomiska föreningar. Reglerna är således inte tillämpliga på investeringar i endast kapitalförvaltande bolag. Viktigt är också att bolagen inte får vara börsnoterade på exempelvis Nasdaq OMX, men de kan handlas på mindre listor som till exempel Aktietorget och First North.

Avdraget kan vara särskilt lämpligt för investerare som har gjort stora kapitalvinster ett år eftersom investeraravdraget kan dras mot dessa vinster. En ytterligare fördel är att investeraravdraget kan tillämpas vid köp av aktier inom ramen för ett investeringssparkonto (ISK). Detta gäller dock endast bolag som är listade på handelsplattformar som t.ex. Aktietorget.

– Jag tror att investeraravdraget i stor utsträckning kommer att användas för investeringar i det egna bolaget eller i annan närståendes verksamhet där det finns behov av kapital, men också vid företagsetableringar. De som startar nya bolag och behöver kapital kommer nu lättare att kunna skjuta till egna pengar, samt locka externa investerare, tror Henrik.

För att få tillämpa investeraravdraget ställs en del krav på företaget varför det är viktigt att man säkerställer med företaget att kraven är uppfyllda.