AutoPlan, en del av Swedbank, tar hand om samtliga bilrelaterade frågor och ger full administrativ support i allt från bilköp och leasing till försäljning. AutoPlan är marknadsledande på vagnparksadministration och administrerar idag runt 25% av marknaden. I och med att AutoPlan hanterar alla fakturor får du alla kostnader för företagets bilar på en och samma faktura, med ett färdigkonterat bokföringsunderlag. Bilarna försäkras på ett och samma försäkringsavtal med samma månadskostnad och villkor för samtliga bilar och full support i alla försäkringsärenden. AutoPlan har också färdiga ramavtal som ger dig förmånliga rabatter på allt från bilinköpet till service, reparation, däck och drivmedel.

Med andra ord – tjänsten Bilpark gör ditt bilinnehav enklare.

– Hanteringen av tjänstebilar ligger ofta långt från företagens kärnverksamhet, så det är positivt att kunna erbjuda en produkt som täcker alla delar av bilinnehavet. Det förenklar mycket och skapar mervärde. Tack vare det är Bilpark en väldigt prisvärd produkt säger Björn Flod, finansbolagsansvarig på Sparbanken 1826.

Från ax till limpa

AutoPlan hjälper till med hela bilaffären, från beställning, till hantering av löpande driftskostnader och fram till kontraktstidens slut då bilen avvecklas. Dina anställda - bilarnas förare, har också möjlighet till hjälp och rådgivning i bilrelaterade frågor hos AutoPlans förarsupport. Här hanteras ärenden rörande allt från förmånsvärde och skatteregler till rådgivning inför verkstadsbesöket.

Här finns också flera ekonomiska fördelar. Vid ett leasingupplägg lyfter företaget halva momsen på leasingavgifterna.

I och med att allt som rör bilarna hanteras av personal med spetskompetens säkerställs också att bilarnas driftskostnader inte blir högre än nödvändigt. AutoPlans verkstadsspecialister granskar inkommande fakturor vid service och reparationer, och kontaktar verkstaden i de fall kostnaderna ser orimligt höga ut. Under 2013 sparade AutoPlan in runt 4,5 miljoner kronor åt sina kunder på detta sätt.

Vinst vid försäljning

Vid kontraktstidens slut säljs bilarna vidare genom AutoPlan Bilförsäljning, där bilarna auktioneras ut mot bilhandeln. Under förra året blev slutpriset där i snitt 20 procent högre än det pris bilen ursprungligen värderats till i bilhandeln.

– Förtjänsten blir en positiv överraskning för många kunder. Det är många som inte har en aning om att de kan få pengar tillbaka på sin gamla bil, säger Björn Flod.

Är du intresserad av Bilpark och har 3 – 19 bilar? Ta kontakt med ditt lokala bankkontor, eller gå in på www.sparbanken1826.se/bilpark för att få veta mer.