1. Nya sista dagen-datum
Nu gäller nya datum för när företag senast ska lämna in deklarationen. Tidpunkten varierar beroende på företagets räkenskapsår. Avslutas företagets räkenskapsår den 31 december, ska deklarationen lämnas senast den 1 juli. De företag som deklarerar elektroniskt får ytterligare en månad på sig – till 1 augusti.

Här är de datum som gäller:

Bokslut Deklarationstidpunkt
31/1, 28/2, 31/3, 30/4 1 november
31/5, 30/6 15 december
31/7, 31/8 1 mars
30/9, 31/10, 30/11, 31/12 1 juli

Lämnar du deklarationen, inklusive bilagor, elektroniskt senareläggs deklarationstidpunkten en månad.

2.Äger företaget fonder? Kom ihåg schablonintäkten.
Sedan 2013 betalar de som äger fonder en årlig avgift på en schablonintäkt. Avgiften baseras på 0,4 procent av värdet av fonden vid årets ingång. Schablonintäkten ska deklareras under Skattemässiga justeringar i företagets deklaration.

Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner förtrycks inte schablonintäkten i företagets deklaration. Som företagare måste du själv komma ihåg att lägga till intäkten i deklarationen. I årsbeskedet från Swedbank Robur anges schablonintäkten. Spara årsbeskedet tills det är dags att deklarera.

3. Finns det kvarstående förluster? Kvitta.
Kom ihåg att ta med eventuella kvarstående förluster på värdepapper från tidigare år. Sådana förluster kan dras mot vinster på värdepapper som uppkommit under året.

Passa också på att se över företagets placeringar. Ska värdepappren ligga i en depå, på konto eller i en kapitalförsäkring? I kapitalförsäkringen beskattas inte kapitalvinster eller utdelningar. Istället tas en schablonskatt ut baserad på värdet av tillgångarna i försäkringen. Transaktionerna som görs inom försäkringen behöver inte heller deklareras.

4. Är du över 65 år? Strunta i att räntefördela.
Egenavgifterna är låga för vissa åldersgrupper. För ålderspensionärer är det oftast bättre att avstå från positiv räntefördelning på inkomster upp till brytpunkten. En aktiv enskild näringsidkare som är född före 1938 betalar inga egenavgifter på sina inkomster från näringsverksamheten. I kombination med fördelaktiga jobbskatteavdrag gör det att skatten blir låg på överskottet. Ibland under 20 procent. Det är därför ofta ett bättre alternativ än räntefördelning, som resulterar i 30 procent skatt. Pensionärer mellan 65–75 år får också gynnsamma förhållanden, med egenavgifter på 10,21 procent.

5. Flytta pengar till skogskontot.
En viss del av de pengar som är insatta på skogslikvidkontot måste inför deklarationen flyttas till ett skogskonto. Hur stor insättning som ska göras räknar du fram i din deklaration.