61 procent av landets lantbrukare upplever att lönsamheten är dålig. Det är 8 procentenheter färre än förra året och ett trendbrott. Framförallt är det lönsamheten bland landets mjölk- och nötköttsproducenter som har förbättrats. 

De som driver sina företag som aktiebolag är mer tillfreds med lönsamheten än de som har enskild firma. Aktiebolagsformen är vanligare bland yngre lantbrukare och det är också de som är mest optimistiska inför framtiden. Andelen lantbruksföretag med anställda har ökat från 29 till 34 procent. Hälften av dem har mer än en anställd. 

Färre amorterar

Hög skuldsättning och lönsamhetsproblem gör att många lantbrukare skjuter upp sina amorteringar. En tredjedel av de som omsätter mer än fem miljoner har minskat sina amorteringar eller begärt amorteringsfrihet. 

– Fler och fler använder amorteringsfrihet som ett verktyg för att klara lönsamheten. Och det är en trend som är här för att stanna. Jag ser inget problem i det så länge de är beredda att börja amortera igen så snart lönsamheten tillåter. Gör de inte det finns en risk att det egna kapitalet urholkas, säger Per Skargren, som är ansvarig för Skog och lantbruk på Swedbank och Sparbankerna.

Tecken på framtidstro

Trots att takten i utlåningen till lantbruken minskar, planerar fler lantbrukare att investera under året som kommer. Det är ett tecken på framtidstro, även om den dessvärre inte omfattar alla. Landets grisköttsföretagare tror inte att lönsamheten kommer att förbättras det kommande året.