Med rörelsekapital menas de pengar du behöver på ditt företagskonto för att klara de löpande utgifterna som hyror, löner, materialinköp, skatter och amorteringar.

– Ditt rörelsekapital ska vara så lagom som möjligt. Inte för stort och inte för litet, säger Jessica Wiman som är affärsutvecklare på Swedbank. 

Har du mer pengar på kontot än vad som går åt, använder du inte företagets kapital på ett effektivt sätt. Om du å andra sidan har för lite pengar att tillgå, riskerar du att dra på dig onödiga kostnader.

– Har du pengar stående på företagskontot ska du fundera på alternativen. Har du skulder att betala av? Kan du ta ut pengarna i form av utdelning, bygga upp ett sparande med bättre avkastning eller ska du kanske göra en investering som ökar dina möjligheter att få mer intäkter?, säger Jessica Wiman.

Undvik avgifter och kostnader

Om du istället har svårt att få pengarna att räcka riskerar du att få betala påminnelseavgifter och räntekostnader, kanske helt i onödan. 

- A och O är att du fakturerar i tid. Var snabb så att du inte behöver ligga ute med pengar, säger Jessica Wiman.

Det är också viktigt att du ser över ditt lager, så att du inte binder ditt kapital i stillasående tillgångar.

– Du ska också förhandla med dina leverantörer och se till att få så bra betalningsvillkor som möjligt, säger hon.

Vad är lagom?

Om du har bra koll på ditt rörelsekapital kan du med ganska enkla medel göra mer av ditt företags pengar. Hur vet man då vad som är lagom?

– Vi har tagit fram ett webbaserat verktyg så att du själv, eller tillsammans med din rådgivare på banken, kan komma fram till hur du ska hantera ditt rörelsekapital. Som inspiration kan du börja med att titta på filmen Sätt pengarna i arbete, säger Jessica.