Holje El är ett familjeföretag som startades 1972. Från att tidigare varit en ren elinstallatör arbetar man nu med alla slags installationer; från svagström, tele, data, passage, säkerhet och larmanläggningar till högspänning.

– Vi arbetar i hela kedjan från start till mål, säger VD Mattias Örknér. Vi projekterar, konstruerar och utför elektriska installationer. Utöver det erbjuder vi underhåll och löpande service.

Bland annat har man hjälpt Sweden Rock Festival som behövde ström till artister, försäljare och besökare. Holje El drog ut stamnät med kablar till hela området, samt till parkeringar och campingar runt området och sedan tog man bort ledningarna när festivalen var över. I arbetet ingick också löpande service under hela festivalen.

– De är en bra samarbetspartner och en trevlig kund, säger Mattias Örknér. Våra allra största kunder finns annars inom byggbranschen. Peab, Skanska och JSB är några av dem.

Idag har företaget 26 anställda med en omsättning på 25-30 miljoner. Huvudkontoret finns i Olofström och man har en filial i Kristianstad. I Olofström finns också helägda Holje Järn, där elbolaget har sitt lager.

– Där har vi monterat en solcellsanläggning eftersom vi kommer att sälja och installera sådana i framtiden. En marknad som jag tror kommer att växa, säger Mattias Örknér.

Bland Holje Els kunder finns byggföretag, industrier, kraftbolag, fastighetsbolag, byggentreprenörer, fastighetsägare, offentlig sektor och privatpersoner. För en fyra fem år sedan kom företaget i en likviditetskris som löstes via fakturabelåning, det vill säga att man köpte en tjänst av Sparbanken Skåne där man belånade sina fakturor direkt för att få in kapital och minska riskerna. Själva administrationen hanteras av Sparbanken Skånes samarbetspartner PayEx.

– Vi pratade med banken och beslutade oss för att vi skulle lösa våra problem på det här sättet, säger Mattias Örknér. Nu är svackan över men vi har fortsatt därför att det fungerar bra.

– Förr fanns en felaktig inställning att företag som använder fakturabelåning var en aning suspekta, säger Björn Flod, finansbolagsansvarig på Sparbanken Skåne. Idag är det ett modernt sätt att finansiera sitt företag på, framför allt för lönsamma och expanderande företag. Den enskilt viktigaste tillgången i ett företag, det vill säga kunderna, används på ett optimalt sätt för att säkra likviditeten. Ju mer som faktureras och ju högre kvaliteten är i det fakturerade beloppet, desto mer likviditet tillförs bolaget som då kan fortsätta expandera med lönsamhet.

Fakturabelåning minskar kreditbehovet i företaget och minskar även kreditriskerna. Att använda sig av fakturabelåning gör att en viss del av faktureringsbeloppet kommer in direkt på företagskontot och att krav och inkasso sköts av någon annan.

– Det har en annan tyngd när det kommer en påminnelse från ett finansföretag än från oss, säger Lohla Nilsson ekonomichef på Holje El. Dessutom slipper vi den administration hantering av inkasso och krav skulle innebära.

Att belåna sina fakturor innebär att delar av det fakturerade hamnar på kontot mycket snabbare än den normala betalningstiden på dryga 30 dagar. I Holjes fall rör det sig om mellan två till tre arbetsdagar efter att fakturan är skickad.

– Vi kan välja hur mycket av det fakturerade beloppet som ska komma in på kontot för varje faktura. Vi brukar vilja ha mellan 50 och 70 procent direkt och resterande när kunden betalt sin faktura.

Priset för tjänsten beräknas utifrån antalet fakturor, och eftersom PayEx hanterar väldigt stora volymer hamnar priset på ett minimum, jämfört med att ett enskilt mindre företag hanterar detta själva.

– Det är ett smidigt sätt att säkra likviditeten och fler företag borde fundera över den här metoden, säger Mattias Örknér.

Läs mer om fakturakredit  Färs & Frosta Sparbank eller Sparbanken 1826