Här är ett förslag på hur du kan utvärdera dina investeringsbeslut:

  • Bestäm den totala investeringsbudgeten för hela företaget.
  • Lista alla investeringar du vill göra.
  • Gör en avkastningsutvärdering av varje enskild investering i förhållande till de begränsade resurserna, som t.ex. arbetstid, kapital och läglighetseffekt.
  • Väg de olika investeringarna mot varandra i förhållande till totalbudgeten.
  • Gör en prioritering av behoven, i tid och hållbarhet.

För att fatta rätt beslut måste du så långt som möjligt ha koll på lönsamheten och utvecklingspotentialen i respektive verksamhetsgren och investering. Det kan vara svårt att bedöma förutsättningarna i nya verksamheter, men om du ställer de olika investeringarna mot varandra blir det tydligt vad du har valt och varför. 

Tänk på att värdet av läglighetseffekten är helt beroende av vilket pris på din produktion du räknar med. Är priset högt är läglighetsvärdet högt och vice versa. Ska du optimera efter ett högt läglighetsvärde eller ett lågt? Det avgör du.

Om maskininvesteringar
När det gäller maskinvesteringar bör utvärderingen också ge svar på om du ska äga maskinen själv, samäga den eller om det är bättre att hyra in kapacitet, med eller utan förare. Under högsäsong, när flera arbeten ska utföras samtidigt, kan det vara bättre att ta in kapacitet på timme än att köra själv, framförallt om ditt alternativvärde blir högre i en annan del av verksamheten. 

Få koll på störningsmomenten
Det är också viktigt att du identifierar de delar av produktionen som riskerar att orsaka störningar längre fram i produktionskedjan. Vid mjölkproduktion kan det till exempel handla om vallkedjan. Blir inte foderkvaliteten bra, på grund av att insatserna inte sker i rätt tid, finns risk att kvantiteten och kvaliteten på mjölken påverkas negativt. Av det skälet kan det vara rätt att leja ut rutinarbeten, som betesputsning och sprutning, och säkerställa att du har tid för de delar av verksamheten som skapar mest värde och/eller minimerar risker.

Hur gick det sen?
Många missar att utvärdera sina investeringar. Och det är synd. Det är lätt att betrakta dem som historia, men de erbjuder en möjlighet att lära sig att göra saker ännu bättre nästa gång. Blev kalkylen som jag tänkt mig? Stämmer mina antaganden med utfallet? Vad skulle jag ha gjort annorlunda? Hade jag rätt information för att ta beslutet?