– Många företagare slarvar med sitt försäkringsskydd. De tänker nog att de inte drabbas själva, att det är något som händer andra. Men vi som ser alla skador vet att de drabbar blint, säger Mikael Forsberg, som är Rörelsechef Företag i Sparbanken Skåne.

Det allmänna trygghetssystemet, som inkluderar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige, ger viss ersättning från Försäkringskassan vid sjukdom eller arbetslöshet. Men ersättningen räcker inte långt om du lever ett liv med bil, bolån och andra stora, fasta kostnader.

För att landa mjukt om ditt företag kraschar, bör du enligt Mikael Forsberg teckna följande försäkringar:

1. Sjukförsäkring: Ökar din inkomst med cirka 30 procent vid sjukdom, jämfört med om du bara har ersättning från Försäkringskassan. Ditt pensionssparande innehåller dessutom ofta en premiebefrielse som betalar fortsatt sparande i händelse av arbetsoförmåga.

2. Livförsäkring: Stärker ekonomin för din familj om du skulle avlida. En grupplivförsäkring, motsvarande den tjänstegrupplivförsäkring man har som anställd, är ett minimiskydd. Exempelvis motsvarar Swedbanks tjänstegrupplivförsäkring normalt sex prisbasbelopp, 266 400 kronor (2014). Be din rådgivare om hjälp att beräkna ditt försäkringsbehov avseende livförsäkring.

3. Olycksfallsförsäkring: Ger ersättning om du drabbas av medicinsk eller ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall. Medicinsk invaliditet är nedsättning av kroppsfunktionen, ekonomisk invaliditet är nedsättning av arbetsförmågan. Försäkringen ersätter även kostnader såsom tandskadekostnader, psykologhjälp och rehabilitering.

4. Arbetslöshetsförsäkring: Genom att gå med i en arbetslöshetskassa (a-kassa) tryggar du inkomsten ett tag framöver om du tvingas lägga ner företaget, alternativt om företaget går i konkurs. Med en arbetslöshetsförsäkring kompletterar du a-kassan, och du ”köper” dig ytterligare tid att hitta en ny sysselsättning.

Sparbanken Skåne erbjuder sjukförsäkring, livförsäkring och olycksfallsförsäkring. Prata med din rådgivare eller med någon av våra försäkringsspecialister. En arbetslöshetsförsäkring kan du teckna via exempelvis SmåA, som är Sveriges största a-kassa för småföretagare.

– En försäkring bör alltid tecknas när företaget går bra och man är frisk. Om man tecknar en försäkring när saker redan har börjat gå utför, är det svårt att få ut någon ersättning. Då kan det vara för sent, säger Mikael Forsberg.