1. Optioner och terminer beskattas i näringsverksamheten
I dag kan en enskild näringsidkare inte ha optioner eller terminer i sin verksamhet. De räknas alltid som privata tillgångar. Utredningen föreslår att det ändras.

– Det skulle äntligen göra det möjligt att säkra försäljningspriser på råvaror inom ramen för företaget, säger Maria Westergren, skattejurist på Swedbank.  

2. Fördelningsbar inkomst och företagsfond införs
Det införs ett nytt begrepp: fördelningsbar inkomst. Den fördelningsbara inkomsten ska enligt förslaget kunna disponeras på tre sätt:

  • Inkomst av näringsverksamhet (full beskattning)
  • Räntefördelning (kapitalbeskattning)
  • Företagsfond (uppskjuten beskattning)

Utredningen föreslår också att en företagsfond ska ersätta skogskonto, expansionsfond och periodiseringsfond. Du ska kunna sätta av 40 procent av årets vinst till företagsfonden och skjuta upp beskattningen på det avsatta beloppet. Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge du kan skjuta upp skatten, men pengarna måste finnas kvar i företaget. Du ska betala ränta på det avsatta beloppet, genom att din beskattningsbara inkomst höjs. Om det gällde i dag skulle räntan vara 1,5 procent. Sätter du av 100 000 kr till företagsfonden skulle din beskattningsbara inkomst alltså höjas med 1 500 kr.

3. Ny modell för räntefördelning
Utredningen föreslår två modeller för beräkning av positiv räntefördelning – fullständig och förenklad. Negativ räntefördelning slopas. Förenklad räntefördelning innebär att du kan dra av 22 200 kr från inkomst av näringsverksamhet och ta upp beloppet i inkomstslaget kapital, om tillgångarna är större än skulderna Den fullständiga räntefördelningen kommer att vara en förenklad version av dagens positiva räntefördelning.

4. Hundra procent i skogsavdrag
I dag får du göra skogsavdrag med högst 50 procent av den avdragsgrundande skogsintäkten, om det inte är ett rationaliseringsförvärv. Då får du dra av 100 procent. Utredningen föreslår att skogsavdrag alltid ska få göras med 100 procent av den avdragsgrundande skogsintäkten under förvärvsåret och de följande fem åren. Därefter är det 50 procent som gäller.

– Förslaget är framförallt positivt för yngre och nya skogsägare, säger Maria Westergren.