1. Skriv ut årets kontoutdrag
Passa på att ta ut kontoutdrag i internetbanken för hela 2014. Det går att skriva ut 13 månader bakåt i tiden. Gå in under respektive konto. Du kan skriva ut kontoutdragen månadsvis eller kvartalsvis. Under Beställa rapporter i internetbanken kan du spara kontoutdragen i PDF-format så länge du vill. I den formen är de lätta att mejla vidare, till exempel till revisorn.

2. Beställ engagemangsbesked
Beställ engagemangsbesked om du har bokslut vid årsskiftet. Du gör det direkt i internetbanken under Beställa tjänster. Du kan också ringa Kundcenter företag eller besöka närmaste bankkontor. Engagemangsbeskedet skickas till dig per post, inte elektroniskt. Leveranstiden är från tre bankdagar. Du kan inte beställa engagemangsbesked förrän efter sista dagen i den aktuella månaden. 

Besked från Swedbank Robur, Swedbank Försäkring och VPC levereras separat under januari månad 
till din internetbank eller per post, beroende på hur du har valt att få dem.

3. 
Ta ut en marknadsmässig lön
Dina avsättningar till pension och försäkring grundar sig på den lön du tar ut från företaget. Tar du inte ut en marknadsmässig lön, får du inte heller särskilt hög ersättning från de allmänna socialförsäkringarna när du blir sjuk och när du går i pension. Försäkringskassans beräkningar av din sjukersättning utgår från din sjukpenninggrundande inkomst. Den högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomsten för 2014 är 27 750 kronor i månaden. För att få högsta möjliga pension från det allmänna pensionssystemet ska du ta ut 38 266 kronor i månaden, brutto.

4. Kvitta vinster och förluster
Gör en sammanställning över de värdepappersaffärer du har gjort under 2014 och räkna ut det skattemässiga resultatet av dem. För dig som har aktiebolag finns en särskild regel som kallas ”aktiefållan”. Den säger att förluster på värdepapper endast får kvittas mot vinster på andra värdepapper.

5. Håll koll på dina löneuttag
Är du ensam ägare eller äger mer än 50 procent av ett fåmansbolag, som du dessutom jobbar i, ska du hålla koll på ditt löneuttag. Har du anställda kan du ha ett stort utrymme för att ta ut utdelning som beskattas till 20 procent. Men för att kunna utnyttja möjligheten måste du själv ta ut en viss lön. 

För 2014 gäller att du minst ska ta ut lön på det lägsta beloppet av 341 400 kronor + 5 procent av den kontanta lönesumman i företaget, och 569 000 kronor.

6. Bli mobil
Med företagets ekonomi i mobilen kan du sköta den när du vill och var du vill. I Mobilbanken företag kan du hålla koll på likviditeten, betala räkningar, överföra pengar och handla med aktier och fonder. Dessutom kan du få information om andra företag och pushnotiser för bättre koll. Ladda ner appen kostnadsfritt i AppStore eller Google Play. Sök på Sparbanken företag.