– Det som händer är att fysiska varor blir digitala tjänster och att produktions- och distributionskostnaderna sjunker mot noll. I dag köper vi inte cd-skivor, vi strömmar musik i obegränsade mängder till låg kostnad, via tjänster som Spotify, säger hon.

En annan konsekvens av digitaliseringen är att mellanhänderna försvinner så att efterfrågan och utbudet kan mötas på ett effektivare sätt. Vi köper resor på nätet och säljer själva våra saker på digitala plattformar som Tradera och Blocket.  

Lokalt blir globalt

Digitaliseringen leder också till att det som tidigare såldes lokalt i dag lika enkelt kan säljas över hela världen. 

– Utvecklingen har demokratiserat entreprenörskapet. I dag kan små nystartade företag etablera sig internationellt och utmana globala jättar redan från start, säger hon.

Håller inflationen nere 

Men digitaliseringen påverkar ekonomin även på andra sätt, menar författarna. Den bidrar bland annat till att hålla priserna nere. 

– Digitaliseringen öppnar för enormt utbud av digitala tjänster och för internationell konkurrens. Det leder till en prispress nedåt. Den globala strömmande filmtjänsten Netflix konkurrerar i dag med den lokala videobutiken. För Netflix är kostnaden för att strömma en film till ytterligare en kund i princip är noll. För videobutiken är kostnadsbilden en helt annan, säger hon.

Och just det visar på en annan intressant effekt av digitaliseringen: Samtidigt som värdet på det som kan digitaliseras sjunker, stiger värdet på det som inte låter sig omvandlas till ettor och nollor.

– Musikbranschen är ett bra exempel på det. Vi betalar inget för att se en artist på Youtube, men lägger gärna många hundralappar på att se samma artist live, säger hon.

Stora möjligheter 

Men vad betyder det här för mig som är företagare i Sverige?

– Alla företag måste förhålla sig till det här och se hur den egna verksamheten påverkas och kan utvecklas. Digitaliseringen skapar enorma möjligheter för dem som lyckas ta vara på möjligheterna att komma nära sina kunder och anpassa sig efter dem. De erfarenheter vi har från IT-bubblan ger svenska företag ett försprång. Här finns en teknisk och digital mognad som gör att vi nu kan skörda frukterna av de frön som såddes under IT-eran, säger hon.