1. Nya sista dagen-datum.

Nu gäller nya datum för när företag senast ska lämna in deklarationen. Tidpunkten varierar beroende på vilket räkenskapsår företaget har. Avslutas räkenskapsåret den 31 december, ska deklarationen lämnas senast den 1 juli. De företag som deklarerar elektroniskt får ytterligare en månad på sig – till 3 augusti. 

Här är de datum som gäller:

Bokslut På papper Elektroniskt
31 juli – 31 aug 2014 2 mars 2015 1 april 2015
30 sep – 31 dec 2014 1 juli 2015 3 aug 2015
31 jan – 30 april 2015 2 nov, 2015 1 dec 2015
31 maj – 30 juni 2015 15 dec 2015 15 jan 2016

2. Enskild näringsidkare? E-deklarera.

Har du enskild firma kan det vara en fördel för dig att e-deklarera. För det första minskar risken för fel när du använder e-tjänsten. För det andra kan du som har enskild firma och e-deklarerar senast den 4 maj få din eventuella skatteåterbäring redan till midsommar. Förra året deklarerade 27 procent av alla enskilda näringsidkare elektroniskt. Skatteverket räknar med att antalet ska öka. 

3. Äger ditt aktiebolag fonder? Kom ihåg schablonintäkten.

Sedan 2012 betalar de som äger fonder en årlig avgift på en schablonintäkt. Avgiften baseras på 0,4 procent av värdet av fonden vid årets ingång. Schablonintäkten ska deklareras under Skattemässiga justeringar i företagets deklaration. 

Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner förtrycks inte schablonintäkten i företagets deklaration. Som företagare måste du själv komma ihåg att lägga till intäkten i deklarationen. I årsbeskedet från Swedbank Robur anges schablonintäkten. Spara årsbeskedet tills det är dags att deklarera. 

4. Finns det kvarstående förluster? Kvitta.

Har du ett aktiebolag? Kom ihåg att ta med eventuella kvarstående förluster på värdepapper från tidigare år. Sådana förluster kan dras mot vinster på värdepapper som uppkommit under året. 

Passa också på att se över företagets placeringar. Ska värdepappren ligga i en depå, på konto eller i en kapitalförsäkring? I kapitalförsäkringen beskattas inte kapitalvinster eller utdelningar. Istället tas en schablonskatt ut baserad på värdet av tillgångarna i försäkringen. Transaktionerna som görs inom försäkringen behöver inte heller deklareras. 

5. Är du över 65 år? Strunta i att räntefördela.

Egenavgifterna är låga för vissa åldersgrupper. För ålderspensionärer är det oftast bättre att avstå från positiv räntefördelning på inkomster upp till brytpunkten. En aktiv enskild näringsidkare som är född före 1938 betalar inga egenavgifter på sina inkomster från näringsverksamheten. I kombination med fördelaktiga jobbskatteavdrag gör det att skatten blir låg på överskottet. Ibland under 20 procent. Därför är det ofta ett bättre alternativ än räntefördelning, som resulterar i 30 procent skatt. Pensionärer mellan 65 och 75 år får också gynnsamma förhållanden, med egenavgifter på 10,21 procent. 

6. Flytta pengar till skogskontot.

En viss del av de pengar som är insatta på skogslikvidkontot måste inför deklarationen flyttas till ett skogskonto. Hur stor insättning du behöver göra räknar du fram i din deklaration.