Tufft år för lantbrukarna

Årets lantbruksbarometer visar att många lantbruksföretag pressas av dålig lönsamhet. Det har lett till att få har investerat och många tänker vänta ytterligare ett år. Trots den sjunkande investeringsviljan har utlåningen till lantbrukarna ökat och mer än hälften av bönderna upplever konkurrenskraften som god.
Mer om ekonomin och framtiden