Michael Bengtsson, skog- och lantbruksansvarig på Sparbanken Skåne, menar att lantbruksnäringen är inne i en period där många företagare aktivt letar nya vägar framåt.

– Det finns en stark framtidstro. Efterfrågan på åkermark och skog är stor. Idag ser vi två tydliga trender inom lantbruket; det handlar om storskalighet men också om raka motsatsen. En betydande grupp konsumenter vill idag ha småskaligt och närproducerat och vi ser bönder slå upp egna gårdsbutiker. Det kan vara kött- och grönsakslådor eller egna gårdsmejerier, säger Michael Bengtsson.

Under de två dagarna i Borgeby hade Sparbanken Skåne närmare 4 000 besökare i huvudmontern. Det pratades väder och vind, men också affärer. Intresset var stort kring bankens digitala tjänster, som vad Mobilbanken kan göra för företagare.

Under hösten lanserar Sparbanken Skåne också en ny tjänst för prissäkring av spannmål och diesel.

– Ibland gäller det att kunna säkerställa sin lönsamhet. På intäktssidan kan man som lantbrukare därför prissäkra en större eller mindre del av exempelvis sin veteskörd. Vi kommer också jobba med säkring av dieselpriser, säger Michael Bengtsson.

Lantbruksområdet är en viktig del av Sparbanken Skånes företagserbjudande. Banken är med som arrangör av Borgeby Fältdagar, som hölls första gången 1999.

– Sparbanken Skåne ska vara med och utveckla företagen med livskraftiga affärsidéer. Vi tror mycket på det skånska lantbruket, säger Michael Bengtsson.

Huvudarrangör av fältdagarna är Hushållningssällskapet. Mässan hade i år 369 utställare. Temat för nästa år är potatis och internationella utblickar.