Det är fördelaktigare att leasa bilen i företaget än att låta företaget köpa den. Vid kontant- eller avbetalningsköp är momsen inte avdragsgill. Du belastar dessutom företagets balansräkning, eftersom företaget står som ägare och måste göra de skattemässiga avskrivningarna. 

Väljer du i stället att leasa bilen blir 50 procent av momsen på leasinghyran avdragsgill. Samtidigt är leasingavgiften fullt ut avdragsgill, som rörelsekostnad. Finansieringen belastar inte heller företagets balansräkning. 

Om du har en leasingbil i företaget är skyldig att föra körjournal. Använder du leasingbilen privat ska du också ta upp ett förmånsvärde i deklarationen. Skatteverket bestämmer förmånsvärdet, som grundar sig på bilens nypris, inklusive utrustning och tillbehör.

Att leasa eller köpa bilen privat

Att leasa bilen privat är en dyr lösning. Du får betala hela driften och leasingavgiften, inklusive moms, med skattade pengar. Väljer du att leasa eller köpa bilen privat kan du ta ut milersättning från företaget, för de resor du gör i tjänsten. För närvaranande får du ta ut 18,50 kronor per mil skattefritt.

Taxi, budbilar och biluthyrning

Har du en eller flera bilar med nyckelfunktion i verksamheten, som t ex taxi- eller budbilar? Då är hela momsen avdragsgill när du leasar och köper på avbetalning. I en yrkesmässig transportverksamhet kan avbetalning vara ett bra finansieringsalternativ. Väljer du avbetalning tas bilarna upp som en tillgång i balansräkningen och företaget gör den skattemässiga avskrivningen.