BankID är en elektronisk legitimation, som gör det möjligt för företag, organisationer och myndigheter att identifiera och ingå avtal med privatpersoner på internet. Den är fullt jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. 

BankID finns i tre former: på fil, på kort och som Mobilt BankID. Lösningen ägs och utvecklas av företaget Finansiell ID-Teknik BID AB, som i sin tur ägs av ett antal banker, däribland Swedbank.

– I början på millennieskiftet gick de stora bankerna samman i ett konsortium för att ta fram en effektiv struktur för en gemensam e-legitimation, säger Peter Lundin, som är ansvarig för informationssäkerheten på Swedbank. 

Bankerna utfärdar och säljer

I dag är det tolv banker som utfärdar BankID till sina kunder. Tillsammans har de mer än åtta miljoner kunder. BankID är kostnadsfritt.

Om man som företag eller myndighet vill använda BankID i sin verksamhet kan man köpa lösningen via Swedbank och Sparbankerna, Handelsbanken, Nordea eller Danske Bank. För närvarande fungerar Mobilt BankID hos ca 30 myndigheter och företag och flera ansluter sig hela tiden.

Internetbankstjänsterna står för de flesta transaktionerna, knappt 75 procent. Resten fördelas mellan Swish och andra finansiella tjänster, kommuner, landsting och myndigheter, som Skatteverket och Försäkringskassan.  

– Ökningen av transaktioner startade i början av 2014. Sedan dess har de fortsatt öka i ett rasande tempo. Det är Mobilt BankID som i princip står för hela tillväxten, säger Peter Lundin.

Användbarhet och säkerhet

Den snabba ökningen, både bland användarna och i antalet transaktion, är en bekräftelse på att bankerna har lyckats i ambitionen att få fram en enkel, gemensam och allmänt accepterad lösning.

– För oss som arbetar med att utveckla BankID är användarvänligheten och säkerheten högsta prioritet. BankID står och faller med att användarna, både privatpersoner, företag och myndigheter, känner tillit till produkten, säger Peter Lundin.