- Vi kan inte medverka till att äventyra våra kunders ekonomi och framtida möjligheter. Därför kommer vi inte att skriva på det ramavtal om kreditgarantier, som regeringen har gett oss. Vår bedömning är att kreditgarantierna inte kommer att hjälpa landets mjölkföretagare, snarare tvärt om, säger Per Skargren som är segmentsansvarig för Skog och Lantbruk på Swedbank och Sparbankerna.

Gärna kreditgaranti, men inte den här

Tillsammans med ett antal andra banker har Swedbank och Sparbankerna diskuterat statliga kreditgarantin med regeringen. Det skulle kunna vara ett sätt att hjälpa mjölkföretag i den pressade situationen som råder. Men den förordning som regeringen nu har beslutat om, omfattar enbart mjölkföretag som redan har goda förutsättningar att få tillfälliga och flexibla lösningar av sin bank. 

- Förordningen ger inte bankerna större möjligheter till finansiering av våra kunder än vad vi har i dag, säger Per Skargren.

Det här blir konsekvenserna av kreditgarantin, så som regeringen har utformat den:

  • Förordningen är utformad så att banken inte får ge krediter till företag som har stora ekonomiska problem. Det innebär att vi inte får större möjligheter till finansiering än vad vi har i dag. 
  • Flexibiliteten minskar. Förordningen innebär begränsade möjligheter för företagaren att under löptiden göra förändringar av lånet. 
  • Möjligheterna till kontrollerad avveckling minskar. Som bank försöker vi oftast få till en ordnad avveckling, om företaget kommer på obestånd, så att värdet på tillgångarna hålls uppe och skulderna nere. Det kan göra det möjligt för företagaren att starta om. De statliga kreditgarantierna skulle tvinga oss till ett annat förhållningssätt, som missgynnar mjölkföretagarna. 
  • Mjölkföretagare med enskild firma lämnas utan möjlighet till skuldsanering vid konkurs. 
  • Den administrativa bördan ökar. Ett omfattande ansökningsarbete med flera och noggrant rapporterade underlag krävs. Det ökar mjölkföretagarens administrativa kostnad. 
  • Priset riskerar att bli dyrare. Statens hantering för kreditgarantin kan komma att avgiftsfinansieras. 

Swedbank och Sparbankerna, Landshypotek Bank och Länsförsäkringar Bank kommer därför inte att skriva på ramavtalet för att använda garantierna.