Det var i vintras som entreprenörerna Pär Opard och Magnus Trollius bestämde sig för att sälja det bolag de tillsammans bildat 2011. På bara fyra år hade bolaget vuxit till att omfatta över 180 medarbetare och ett 20-tal kontor över hela landet.

- Vi stod inför ett vägval hur vi skulle ta bolaget vidare. Vi kände att vi själva inte hade möjlighet att hantera alla frågor kring personal och ekonomi, och då föll det sig naturligt att vi började titta oss om efter en lämplig ägare som skulle kunna utveckla bolaget vidare, säger Pär Opard, i dag styrelseordförande för EQC.

Värderingsstyrt företag

Eftersom EQC hade byggts upp som ett starkt decentraliserat, värderingsstyrt företag, var den primära frågan för grundarna inte i första hand vilket pris de kunde få för det – utan vilka idéer den nya ägaren hade för bolagets framtid.

-  Efficiency, quality och competence – det är det som bygger hela vår kultur. Att en ny ägare delade dessa värderingar var A och O för oss. Vi visste att ett alltför hierarkiskt bolag inte skulle passa för våra medarbetare, säger Pär Opard, och berättar att en aktör fanns i bakgrunden redan från början: teknikkonsultföretaget ÅF. Han fortsätter:

-  Vi kände dem sedan tidigare, och insåg att det fanns ett ömsesidigt intresse. De var oerhört ödmjuka och intresserade av vår värdegrund, så vi bestämde oss ganska snart för att göra ett försök. Därefter avhandlade vi strukturen för prissättningen snabbt, och fokuserade istället på integrationen.

Under våren följde en lång rad möten, där ÅF följde med på arbetsplatsträffar och introducerades för EQC:s personal. Under hela resan hade man ett nära samarbete med bankens rådgivare, som kände bolaget utan och innan.

-  Bankens var med och hjälpte oss planera och förbereda hur företaget skulle se ut redan innan det fanns. Det samarbetet har fortsatt hela tiden. De var vår närmaste allierade under försäljningsprocessen, och vi redogjorde noga för dem varje månad hur bolaget utvecklades eftersom det är så viktigt i en sådan här process att ens bank har full insyn i bolaget och känner sig trygg med dess verksamhet, säger han.

Själva försäljningsarbetet var tufft och intensivt, medger Pär Opard. Men tack vare det gedigna förberedelsearbetet kunde den nya ägaren ta över på rekordtid.

-  Det var svettigt, men inte särskilt komplicerat. Allt var över på en månad eftersom hela den grundläggande planeringen egentligen redan var gjord. Nu ska vi intensifiera integrationen, för att från och med januari 2016 helt uppgå i ÅF. Det ska bli spännande, säger han.