För många mindre företag är situationen bekant. Uppstarten har gått bra, de första åren likaså. Bolaget har kommit igång och fått fast mark under fötterna – men någonting saknas. 

– Ofta är det just här, inför nästa utvecklingsfas, som företaget behöver nytt bränsle. Ett sätt att få det är att rekrytera extern kompetens till sin styrelse, säger Bo Ludvigsson, som är företagsrådgivare på Swedbank i Nässjö och har mångårig erfarenhet av ledningsfrågor i små och mellanstora företag.

Ny kompetens

Enligt Bo Ludvigsson har de flesta företag, oavsett storlek, behov av ny kompetens för att lyckas med sin långsiktiga planering. För de minsta behöver det inte nödvändigtvis vara i form av formella styrelseplatser.

– Att ha en mentor eller ett bollplank räcker ofta. Men när bolaget har kommit en bit i utvecklingen, antingen genom organisk tillväxt eller genom förvärv, kan det vara viktigt med ny kompetens som kan lyfta strategiska frågor kring den fortsatta expansionen, säger han.

Våga ta nya steg

Att få tid och hjälp att lyfta blicken från den operativa vardagen ser han som en av de stora vinsterna. En annan är att bolaget, genom att ta fram en noggrann kravspecifikation på vilka kompetenser man saknar, kan få in just de kunskaper och erfarenheter som behövs för att lyckas med nästa steg. 

– Ett företag kanske vill göra en utlandsexpansion och behöver någon med internationell erfarenhet. Ett annat bolag söker någon med kunskap om förvärv eller försäljningar. Genom att ta in ny och beprövad erfarenhet utifrån, kan företagsledningen få den trygghet och stabilitet som behövs för att man ska våga göra det man inte gjort förut.

Trovärdighet och kontakter

Exakt hur en bra styrelse bör vara sammansatt finns det inget svar på, betonar Bo Ludvigsson. Allt hänger på bolagsspecifika förutsättningar och behov. Men ofta har små bolag mycket att vinna på att ta steget – öppna sig för nya idéer och perspektiv.

– Det ger inte bara ett breddat kontaktnät. Det ökar också trovärdigheten på marknaden. För kunder och samarbetspartners kan det vara viktigt att veta att det sitter någon i styrelsen som har erfarenhet av att arbeta strategiskt med andra bolag, säger han.