Norges glödheta oljeindustri och höga investeringstakt inom energisektorn har gjorde att man länge stod emot efterdyningarna av den djupa globala finanskrisen. Men när oljepriset började falla förra året vände vindarna. Investeringshungern dämpades, kronan tappade i värde och arbetslösheten steg bland norska ingenjörer. 

Det, menar Charlotte Aleblad som är chef för Swedbank i Norge, har skapat ett gyllene läge för svenska företag som vill in på den norska marknaden. 

– En svagare krona gynnar exportsektorn. Det är lättare att få tag på bra arbetskraft nu när investeringstakten inom energisektorn mattats av. Dessutom har regeringen aviserat sänkta företagsskatter de kommande åren för att stabilisera ekonomin. Just nu finns det en stor potential för svenska företag här, säger hon.

Infrastruktur, retail och energi

Potentialen späs på av regeringens storskaliga planer för infrastruktur och förnybar energi. Norska vägar, broar och tunnlar ska rustas upp de kommande åren, samtidigt som landet ska bygga ut sin kapacitet inom förnybar energi – bland annat med hjälp av satsningar på vindkraft. 

– Infrastruktur, retail och förnybar energi – de är sektorerna som jag skulle säga är mest spännande för svenska företag just nu. Men Norge är även intressant för bolag som vill hämta in kapital. Den norska kapitalmarknaden lockar många internationella investerare och kunskapen inom olja, gas och energi är väldigt god. Det ger spännande möjligheter för svenska företag som vill finansiera sig med exempelvis obligationslån, säger Charlotte Aleblad. 

Sveriges viktigaste handelspartner

Själv jobbar hon med att hjälpa svenska företag med allt som behövs för att driva eller etablera affärer i Norge. 

– Norge har gått om Tyskland som Sveriges viktigaste handelspartner. Här finns över 2 500 svenska dotterbolag – och fler är på väg. Sverige och Norge har alltid haft nära band till varandra, men just nu verkar den ekonomiska integrationen gå extra snabbt.

Så vad ska man då tänka på som svensk företagsledare om man vill ta steget över kölen? 

– Svenska företag är väldigt väl sedda här. Det finns många kulturella likheter och skillnaderna i lagar, regler och skatter är små. Det man ska komma ihåg är att det norska näringslivet är relativt begränsat: alla känner alla, vilket gör det viktigt att bygga bra nätverk. Här kan det vara en god idé att anlita bra lokala rådgivare, så att man får hjälp med att sätta foten innanför dörren, säger Charlotte Aleblad. 

I korthet 

  • Den norska ekonomin har mattats av efter de senaste årens höga tillväxt. 
  • Det skapar ett gynnsamt läge för svenska bolag som vill etablera verksamhet i Norge. 
  • Intressanta sektorer är energi, infrastruktur och retail. 
  • Små kulturella skillnader och likartade skatter och regler gör det lätt att göra affärer i Norge.
  • Det är värt att ta hjälp med att knyta bra kontakter på plats.