Eurozonens svårigheter, sanktionerna mot Ryssland och Nokias nedgång har drabbat den finländska ekonomin svårt. Men nu syns allt fler tecken på att det värsta är över – och att tillväxten åter är på väg att ta fart. 

– Ekonomin har stabiliserats och väntas växa med en procent nästa år och 1,3 procent 2017. Regeringens satsningar på att förenkla regelverken för företag har fått genomslag: nu lockas åter många utländska investerare hit, säger Elina Eväsoja, kundansvarig för svenska bolag på Swedbank i Helsingfors. 

Hjälper svenska företag 

Tillsammans med ett team av 34 medarbetare arbetar hon för att hjälpa företag på den finländska marknaden. Och hon märker tydligt hur allt fler svenskar just nu vänder blickarna mot öst.

 – Vår bild är att många svenska företag investerar här nu, framför allt inom fastighetssektorn. Låga räntor och en stigande tillväxt är några v förklaringarna. Bankerna har också aktivt varit med och finansierat det finländska näringslivet, både under den svåra globala finanskrisen och efteråt, i ett klimat av allt stramare bankregleringar. Det gör att det finns ett brett utbud av finansieringsmöjligheter för företag verksamma i Finland, säger Elina Eväsoja. 

Svenskar är välkomna

Tjänster, livsmedel, kläder och retail är några växande branscher där svenska företag har stor potential just nu, menar hon. Och svenskarna är välkomna. 

– Svenskt kunnande och svensk affärskultur har väldigt gott anseende här. Finländarna vet att svenska företag bygger långsiktiga relationer och inte bara är ute efter att ”casha in”. Det gäller även anställda: alla jag känner som arbetar för svenska bolag är oerhört nöjda med sina arbetsgivare, säger Elina Eväsoja. 

Liknande skatter och regler

De svensk-finska affärskontakterna underlättas av att Sverige och Finland har snarlika skatte- och regelsystem. Att etablera verksamhet i Finland är ingen svår sak, poängterar Elina Eväsoja. 

Dessutom gynnas svenskarna av det faktum att många finländare talar svenska. 

– Det gör det naturligtvis lättare att ta kontakt. Dessutom är all officiell information på både svenska och finska, vilket gör det lättare att kommunicera med myndigheter. 

Samtidigt ska man inte blunda för de kulturella skillnaderna, fortsätter hon: 

– Finländska chefer jobbar inte med att förankra beslut på samma sätt som sina svenska kolleger. Det är ett mer praktiskt arbetsklimat, där man är rakt på sak och ogärna pratar om personliga detaljer. Men är man bara förberedd på det, brukar affärssamtalen fungera väldigt smidigt, säger hon.