Oavsett hur fokuserad du är på pengar, spelar ekonomi en huvudroll i din verksamhet. Så varför inte skaffa sig full kontroll? När du sköter den löpande bokföringen själv vet du precis vad som händer i ditt företag. Du har koll på tillgångar och resultat. Du vet när kunderna betalar och när pengarna går ut. Bokför du själv kan du hela tiden fatta beslut på pinfärsk ekonomisk information. 

Varken svårt eller tidsödande

Många företagare väljer bort bokföring för att de tror att det är svårt, tråkigt och tidsödande. Men det behöver inte vara något av det. Med bra rutiner, ett smidigt webbaserat bokföringsprogram och en vaken support är det förvånansvärt lätt att motivera den extra arbetsinsatsen. Det är dessutom inte säkert att det tar mer tid att göra det själv än att skicka material till bokföringsbyrån, ringa för att få koll och svara på byråns alla frågor. 

Dra inte hela lasset själv

Men bara för att du sköter bokföringen behöver du inte nödvändigtvis drar hela lasset själv. Du kan till exempel göra den löpande bokföring och faktureringen, och ta hjälp vid bokslut och deklaration. På så sätt får du både full inblick i ekonomin och regelbundna avstämningar med professionella bokförare och revisorer.