Det framgår av en undersökning bland tusen företagare som Swedbank och TNS Sifo gjorde under 2016. Undersökningen visar också att kvinnor som driver företag:

  • verkar i andra branscher än män, inte sällan sådana med lägre lönsamhet 
  • tar ut lägre lön, och i högre utsträckning ingen lön alls. Som en konsekvens av det blir avsättningarna till pensionen lägre 

– Så många som fyra av tio företagare sparar inte till sin pension. Om man tvingas ta ut en lägre lön från sitt företag, som kvinnor i större utsträckning gör, blir det svårare att spara och framförallt svårare att ta kontroll över sin egen ekonomi och trygghet, säger Fredrik Jutnäs, Swedbanks och sparbankernas företagsekonom. 

Andra skillnader som framkommer av undersökningen är att:

  • fler män än kvinnor sparar genom företaget  
  • fler män än kvinnor ser företaget som en pensionsförsäkring
  • fler kvinnor än män sparar till pensionen genom annat långsiktigt sparande

Kvinnor har inte råd

En tredjedel av kvinnorna som inte pensionssparar anger som skäl att de inte har råd. Bland männen är motsvarande siffra 15 procent. 

– Det blir tyvärr följden av att fler kvinnor verkar i branscher där det är svårt att ta ut hög lön. Avsättningen till pensionen blir mindre, liksom utrymmet för ett privat pensionssparande, säger Fredrik Jutnäs.

Var tredje kvinna som driver företag uppger att hon inte kommer att klara sig på sin framtida pension. Inkluderar man de som är tveksamma stiger andelen till 42 procent. Bland männen är motsvarande andel 25 procent. 

– Företagen är viktiga för Sverige, det är också viktigt att dessa företag är ekonomiskt hållbara, fortsätter Fredrik Jutnäs och avslutar med några tips på hur du som företagare klarar pensionen: 

  • Tänk till innan du startar företag. Försök att räkna ut vad som krävs för att du ska kunna leva på verksamheten på ett hållbart sätt. Ta hjälp om du behöver, så att du fattar dina beslut på riktiga kalkyler.
  • Försök att ta ut en marknadsmässig lön från företaget. En lön på 37 000 kronor per månad ger maximala avsättningar till din allmänna pension.
  • Spara till din pension via företaget. Som företagare har du avdragsrätt för pensionssparande. Försök att komma igång tidigt med ditt sparande.