Stort grattis Ingrid! Vad är det du gör i din forskning?
– Jag har studerat förekomst och bidragande faktorer till skuldersmärta efter stroke. Smärta efter stroke är vanligt och just skuldran är en av de vanligaste smärtlokalisationerna. En av studierna i avhandlingen visade att cirka 20 procent av alla som drabbas av stroke får smärta i skuldran, men det är ännu vanligare hos personer personer som har en kvarstående nedsatt funktion i armen. Genom studierna har vi nu också fått mer kunskap om vilka faktorer som bidrar och hur det påverkar personerna. 

Vad betyder priset för dig?
– Jag är väldigt glad och hedrad. Det betyder mycket och känns som en sporre till fortsatt forskning inom området. Sedan betyder det oerhört mycket att just smärta, som är ett problem för många strokedrabbade, uppmärksammas. Det betyder också mycket att rehabilitering och uppföljning efter stroke uppmärksammas. Det är områden i strokevården som inte varit så mycket i fokus senaste åren och som behöver utvecklas. 

Hur vanligt är egentligen stroke idag?
– Bara i Sverige drabbas varje år runt 25.00-30.000 personer, så det är vanligt. Det är inte bara äldre som drabbas utan även personer i lägre åldrar. 

Vad hoppas du på framöver vad gäller forskningen av skuldersmärta?
– För de personer som drabbas av skuldersmärta hoppas jag att vi ska kunna hitta effektiva rehabiliteringsmetoder. Sedan hoppas jag förstås att vi ska hitta metoder för att undvika att skuldersmärtan uppstår. I och med att vi nu vet mer om vilka som riskerar att drabbas, vilka faktorer som bidrar och vilka konsekvenser det kan få för individen vet vi också mer om vilka områden vi behöver fortsätta inrikta oss på framöver.