För många egenföretagare är det en klassisk källa till dålig nattsömn: hur planera för det oundvikliga generationsskiftet den dag det är dags att gå i pension? 

Inom skog- och lantbrukssektorn är bryderierna extra befogade. Branschen dras med höga marknadsvärden och svag lönsamhet, vilket gör frågan om värdering och överlåtelse av egendomar extra komplex. 

– I dagens situation kan det vara svårt att genomföra enkla generationsskiften. Att ta över en högt värderad fastighet och driva den vidare med lönsamhet är en utmaning. Det gäller att hitta sätt att genomföra överlåtelsen smidigt, så att tröskeln inte blir så stor för dem som ska ta över, säger David Kästel, skog- och lantbruksansvarig på Swedbank i Uppsala. 

Planera i tid

En första bra åtgärd, menar han, är att börja planera för livet efter pensionen – i god tid. Med ett genomtänkt pensionssparande under arbetslivet, blir man inte lika beroende av kompensation när gården eller skogsfastigheten ska lämnas över. 

– En bra pensionsplan öppnar både för god levnadsstandard som pensionär och för ett enklare generationsskifte. Mellanskillnaden i samband med en överlåtelse blir inte lika viktig, vilket gör hela affären betydligt smidigare, säger David Kästel. 

Vad är en rimlig kompensation?

Om det finns många intressenter i fastigheten som ska lämnas över, kan frågan om kompensation bli en stötesten. David Kästel menar att den bästa riktlinjen är att ge alla involverade ersättning för sin del – även om det är svårt att få till stånd fullständig millimeterrättvisa. 

– Ett vanligt problem är att släktingar som befinner sig på avstånd från verksamheten tror att gården är mer lönsam än vad den är. Då blir det svårt att hitta en rimlig kompensation. Här är det viktigt att börja med att berätta för alla inblandade vilka förutsättningar som gäller, hur marknadsvärdena och kassaflödet i driften ser ut och om det finns skog eller andra tillgångar som går att sälja av. Alla måste framför allt känna till skillnaden mellan värde och lönsamhet, säger David Kästel, och fortsätter: 

– Samtidigt är det viktigt att alla intressenter får någon slags kompensation, eftersom risken för stridigheter inom familjen annars blir stor. I ett bra generationsskifte är alla lite missnöjda. 

Ta fram en överlåtelseplan

Att tidigt sätta ihop en övergripande överlåtelseplan tillsammans med sin bankkontakt eller någon annan rådgivare är en bra idé, menar David Kästel. Det kan vara tråkigt och arbetsamt att göra när allt annat pockar på – men är väl investerad tid i det långa loppet: 

– Finns det risk för komplikationer i samband med överlåtandet är god planering helt nödvändigt. Saknas en plan för vad som ska hända med fastigheten på sikt kan det bli tufft för både överlåtaren och övertagaren. Dessutom vet vi som kreditgivare då inte hur vi ska agera när det gäller beslut om finansiering och annat, säger han, och tillägger:

– Med en tydlig överlåtelseplan kan man se till att föra över pengar på ett smart sätt. Istället för att lösa ut föräldrarna med en klumpsumma på 65-årsdagen, kan man till exempel lägga över värden i form av djur, maskiner och inventarier i ett driftsbolag och göra om en del av lönen till aktier. Sedan kan man låta den nya generationen arbeta sig in i verksamheten den vägen.

Tips – så planerar du generationsskiftet 

  • Planera i god tid. Ta reda på om det finns skog eller mark som går att sälja, som en del av en framtida kompensation. 
  • Börja pensionsspara tidigt – då blir du inte lika beroende av en stor ekonomisk kompensation vid en överlåtelse. 
  • Var tydlig med verksamhetens siffror. Informera alla intressenter om gårdens marknadsvärde, verksamhetens drift och lönsamhet och eventuell skog eller mark. 
  • Anlita en bra rådgivare som kan hjälpa till att sätta ihop en överlåtelseplan. Se över alla exitmöjligheter och undersök möjligheterna att lägga över värden i form av maskiner, djur och inventarier i ett driftsbolag. Den övertagande generationen kan sedan gradvis öka sitt ägande, till exempel genom att låta en del av lönen omvandlas till aktier.