Strategin ska omfatta hela livsmedelskedjan och innehåller mål fram till 2030. De handlar bland annat om att öka produktionen och lönsamheten i den inhemska livsmedelsproduktionen.

– Ett viktigt mål med strategin är att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Den kommer att gynna jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Den är också viktig för en levande landsbygd eftersom mycket av matproduktionen sker just där, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Ökad självförsörjningsgrad

Produktionsökningen ska enligt målen, kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad och en minskad sårbarhet i livsmedelskedjan. Den svenska livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader. 

– Vi måste skapa förutsättningar för att öka självförsörjningen på mat. Med denna livsmedelsstrategi kan vi äntligen höja lönsamheten inom jordbruket, säger Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna, i ett pressmeddelande. 

Regeringen har i dagarna överlämnat en proposition till riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, som sannolikt kommer att leda till fortsatta diskussioner om hur vi ska stärka livmedelsproduktionen i Sverige. Även om det nu finns en bred politisk enighet kring målen, är alla sannolikt inte helt överens om vägen dit. 

Utöver den övergripande målformuleringen finns uttalade mål inom tre strategiska områden: Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation. 

Läs målformuleringarna här