Lantbruks-
barometern 2017

Årets barometer andas positivitet. Fyra av tio bönder uppger att lönsamheten är god, och bättre blir det.
Läs hela rapporten