– Fler och fler upptäcker fördelarna med det här sättet att hantera risk. Genom att prissäkra ökar du förutsägbarheten i din verksamhet. Prissäkring innebär att du låser priset, till exempel på delar av din veteskörd, på en nivå som gör att din kalkyl ser bra ut. Oavsett vad som händer med priset efter det, kommer du att få de intäkter du har förväntat dig, varken mer eller mindre, säger Ingvar Mattsson, som är ansvarig för produktenpå banken.

Prissäkringen minskar riskerna i verksamheten och ger dig bättre kontroll över resultatet. Samtidigt avstår du naturligtvis från möjligheten att dra nytta av en större prisökning på vetet eller lägre priser på diesel och soja. 

Ökat intresse

Att intresset för prissäkring ökar är inget att förvånas över, menar Ingvar Mattsson.

– Många av landets lantbrukare i dag är inte bara professionella växtodlare och mjölk- och köttproducenter. De är också drivna företagsekonomer och med det följer ett intresse för finansiella lösningar som kan säkra och bredda affären, säger han. 

Prata med din rådgivare

Bankens version av prissäkringsinstrumentet är enkelt att förstå och lätt att använda. Du kan genomföra affärerna i din mobil- eller internetbank, precis när det passar dig. 

– Min rekommendation är ändå att du pratar igenom affären med din rådgivare på banken innan du börjar, så att du lägger dig på rätt nivå och har full koll på kalkylerna, säger han. 

Det är också viktigt att vara medveten om att det krävs kapital när man ska använda prissäkringsinstrumentet. Se exemplet här bredvid. 

Fler produkter på gång

I dag går det att prissäkra vete, diesel och soja via banken, men fler produkter finns i planen.

– Vi tittar till exempel på möjligheterna att prissäkra mjölk. Vi tror också att det finns förutsättningar att använda instrumentet på olika skogsrelaterade produkter, säger han.