Mer än vart fjärde företag har svårt att hitta lämplig personal och Sverige riskerar att gå miste om nya viktiga arbetstillfällen. 

– Det stora tillväxthindret idag är inte hård konkurrens, brist på finansiering eller svag efterfrågan. Istället är det svårigheterna att hitta lämpliga medarbetare, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank.

Framtidsoptimism bland företagare

Även om tillväxttakten bromsat lite det senaste året finns det en framtidsoptimism bland landets småföretagare, och nio av tio vill växa. Men rapporten visar att många företag redan nu slagit i kapacitetstaket. Omkring fyra av tio företag har tackat nej till order under det senaste året. Vanligast är det inom byggindustrin där hela 70 procent har tvingats tacka nej till jobb. Men även inom tillverkningsindustrin och företagstjänster är det vanligt. 

Krav på reformer

Det behövs reformer för att förbättra småföretagens rekryteringsmöjligheter och lösa matchningsproblemen på arbetsmarknaden, menar Johan Kreicbergs.

– Sverige behöver ett starkare och mer flexibelt utbildningssystem. Här och nu behövs kortare intensivutbildningar inom bristyrken, och satsningarna på validering av utländska utbildningar behöver utökas. Det behövs också åtgärder för att landets högskolor på sikt ska vara i internationell toppklass. 

Höga skatter 

Rapporten visar också att var tredje företagare ser högre skatter och arbetskraftskostnader som de mest betydande politiska riskerna för utvecklingen framöver.