LEI står för Legal Entity Identifier. Koden har introducerats av G20-länderna, bland annat i syfte att stärka investerarskyddet.

– För att kunna handla med exempelvis aktier, obligationer, ETF:er, derivat, valutaterminer och valutaswaps behöver företaget en LEI-kod. Det är ett nytt myndighetskrav från den 3 januari 2018. Denna kod måste meddelas oss på banken, säger Bjarne Persson, chef för aktiehandel på Sparbanken Skåne.

Fonder, lån, pantbrev och valutaspots omfattas inte av de nya reglerna. Men för vissa typer av valutaderivat krävs en LEI-kod redan från den 1 november 2017, enligt EU-förordningen EMIR.

Att skaffa LEI-koden är enkelt:

  1. Välj leverantör. Det finns flera olika utfärdare av LEI-koder, ett exempel med svensk hemsida är www.nordlei.org

  2. Betala registreringsavgiften och därefter en årlig underhållsavgift till leverantören. Observera att avgiften kan variera mellan olika leverantörer.

  3. Fyll sedan i LEI-koden i ett formulär på www.sparbankenskane.se/lei

– Utan LEI-kod kan inte företag handla med värdepapper efter den 3 januari 2018. Det är transaktionen som ska vara möjlig att följa via LEI, inte själva innehavet. Registreringen är förknippad med en viss kostnad så för den som har ett mindre innehav kan det vara en god idé att fundera på att sälja värdepappren före den 2 januari för att slippa LEI-koden, säger Bjarne Persson.

För den som inte vill äga aktier genom företaget, men ändå vill ha kvar möjligheten till avkastning från börsen är fonder ett bra alternativ.

– Fonder är undantagna från regelverket runt LEI. Ta kontakt med oss på banken ifall du är intresserad av fondplacering så hjälper vi till med att hitta den bästa lösningen, säger Bjarne Persson.