Senast den 1 februari 2018 ska aktiebolag, handelsbolag och andra juridiska personer anmäla vem som är bolagets verkliga huvudman. Reglerna omfattar inte enskilda firmor. Anmälan ska göras till Bolagsverket. 

Som huvudman räknas den, eller de, som äger eller kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i företaget eller har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. Som verklig huvudman räknas också den som på grund av avtal kan utöva en sådan kontroll som nämns ovan.

Syftet med rapporteringen till Bolagsverket är att myndigheterna ska få större insyn i ägandet och mer kontroll av juridiska personer, för att förebygga penningtvätt och hindra finansiering av terrorism. 

Gör så här

  • Anmäl bolagets huvudman här, senast den 1 februari 2018.

  • Förändras omständigheterna ska du anmäla det till Bolagsverket direkt. 

  • Läs mer om verkliga huvudmän här.

Nystartade företag ska anmäla den verkliga huvudmannen till Bolagsverket inom fyra veckor från starten.