Carina Lövdahl, som har jobbat många år med företag och sparande säger så här: 

– Frågan om sparande blir ofta onödigt komplicerad. Mitt tips är: spara och gör det av tre skäl:

  1. För att ha pengar till nästa kontantinsats och investering.

  2. För att ha en reserv när något oförutsett händer.

  3. För att skapa sig själv större handlingsfrihet.

Trots att avkastningen är låg, eller negativ om man tar hänsyn till inflationen, tycker Carina att ett bankkonto eller en räntefond är lösningen för den här typen av kortsiktigt, lättillgängligt reservkapital. 

– Se de här pengarna som en försäkring. De ska finnas där om något händer. I det här fallet ”kostar” den tryggheten inflationen, men den kan rädda ditt företag i en svår situation.

Välj det som känns enklast

Det viktiga, menar Carina, är inte avkastningen.

– Vi pratar om ett sparande på max två års sikt. Att placera i aktier med den tidshorisonten är alldeles för riskfyllt. Om du sedan väljer att spara i en fond eller på ett konto spelar mindre roll. På två år blir skillnaden i avkastning liten, så välj det som känns enklast. Det viktiga är att du sparar.

I vissa fall finns det ändå omständigheter som talar mer för fond än för konto.

– Har du svårt att låta sparpengarna vara ifred på ett konto, placera i en fond. Det kan hjälpa upp disciplinen, säger hon. 

Enkelt att månadsspara

Det enklaste sättet att bygga upp ett reservkapital är att sätta av ett visst belopp varje månad. Lägg gärna upp det som en automatisk överföring som sköter sig själv.

– Det visar sig hela tiden att både företag och privatpersoner förvånansvärt snabbt vänjer sig vid att ha lite mindre pengar att röra sig med, säger Carina Lövdahl.

Vill du ha tips och råd? Tveka inte att kontakta din rådgivare på banken så får du den hjälp du behöver.