Det här får du dra av:

1. En julklapp till dina anställda, värd max 450 kronor inklusive moms. Har du momspliktig verksamhet får du också dra av momsen. Julklappen kan i princip vara vad som helst, utom kontanter eller annat som kan bytas mot kontanter. 

Tänk på att 

  • Om värdet på gåvan är högre, räknas hela klappen som skattepliktig – du får inte dra av kostnaden eller momsen och du ska betala arbetsgivaravgifter på värdet. 
  • Det är marknadsvärdet som räknas – inte det du har betalat. Om du har fått rabatt på klapparna, kolla vad priset i butiken är så att du inte hamnar över gränsbeloppet

Det här får du inte dra av:  

1. Pengar till välgörenhet som julgåva.

Väljer du att lämna bidrag till någon ideell organisation, istället för att köpa julgåvor till personalen får du inte göra avdrag för gåvorna. Att du skulle fått avdrag för samma belopp om företaget istället hade köpt julgåvor till de anställda spelar ingen roll.

2. Julgåvor till kunder, leverantörer och andra affärskontakter i samband med julhelgen.

Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde, om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar, som till exempel almanackor eller pennor, försedda med företagets logotyp. Gåvorna ska lämnas till ett större antal personer för att vara avdragsgilla.

3. Julbord för de anställda 

Du får inte göra avdrag för utgifter för mat och dryck vid representation. Bjuder du dina anställda på julbord betraktas det som intern representation. Det är en icke avdragsgill kostnad för dig, men en skattefri förmån för personalen. Du får göra avdrag för momsen på måltidsutgifterna, på ett underlag som uppgår till högst 300 kr per person. 

Om du däremot bjuder på julbord i anslutning till en intern konferens med personalen, kan kostnaden för julbordet betraktas som en del i den totala utgiften för internkonferensen och bli avdragsgill i sin helhet, som en konferenskostnad. 

4. Julbord för kunder 

Som sagt, det är inte längre möjligt att göra avdrag för måltidsutgifter, varken vid intern eller extern representation. Utgiften för julbordet är att betrakta som ej avdragsgill representation. Julmiddagen är skattefri för dem som deltar. Om du kan visa att ni fört affärsförhandlingar eller diskussioner i samband med, eller i anslutning till julbordet, kan avdrag för moms på ett underlag upp till högst 300 kr per person medges.