Framtidstro i skogen

Den ökade lönsamheten märks i investeringsviljan. Drygt sex av tio skogsägare skulle investera i skog om de hade en miljon kronor. Priset på skogsmark steg under första halvåret och närmare sju av tio skogsägare tror på en fortsatt positiv prisutveckling.