• FÖR DIN EKONOMI

Höjd gräns för statlig skatt

Gränsen för när statlig inkomstskatt tas ut höjs till 455 300 kronor (37 941 kr/mån) i år. Förra året var gränsen 438 900 kr. Värnskatten, som är ytterligare fem procent, tas ut på inkomster över 662 300 kr (55 191 kr/mån). Förra året var gränsen 638 500 kr.

Oförändrade 3:12-regler, men nya beloppsgränser

Här är de nya beloppsgränser för de löneuttag som du som ägare måste göra för att kunna tillämpa den förmånliga löneunderlagsregeln: 

Ditt löneuttag under 2017 måste minst uppgå till 369 000 kr + 5 % av lönerna, eller 590 400 kr om du ska tillämpa löneunderlagsregeln för utdelningar under 2018.

Ditt löneunderlag under 2018 måste minst uppgå till 375 000 kr + 5 % av löner, eller 600 000 kr om du ska tillämpa löneunderlagsregeln för utdelningar under 2019.

De som tillämpar förenklingsregeln kan ta ut 2,75 inkomstbasbelopp, det vill säga 169 125 kronor.

Höjd schablonskatt på ISK och kapitalförsäkring

Schablonskatten på sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring höjs. Kapitalunderlaget (tillgångarnas värde) ska nu multipliceras med statslåneräntan + 1 procentenhet, i stället för som tidigare 0,75 procentenheter. Eftersom den aktuella statslåneräntan är 0,49 procent anses sparandet ge en avkastning på 1,49 procent. Skatten är 30 procent på avkastningen.

  • FÖR DIG SOM ARBETSGIVARE

Månatlig rapport ersätter kontrolluppgifter

Tidigare redovisade du som arbetsgivare kontrolluppgifter en gång om året, som en klumpsumma. Nu ska istället utbetalda löner och avdragen skatt redovisas månadsvis på individnivå. Lagändringen införs i två steg – 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019.

Växa-stöd gäller även aktiebolag 

Stödet innebär lägre sociala avgifter — du betalar bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent – för den först anställda i företaget. Tidigare har reglerna gällt nyanställda i enskilda firmor. Nu utökas de till att även omfatta anställda i aktiebolag och handelsbolag. Stödet gäller den första medarbetaren som anställts i bolaget efter den 31 mars 2017 och avser ersättningar som betalas ut under perioden 1 januari 2018 – 31 december 2021.

Mer om växa-stödet

Förmånliga personaloptionsregler – för vissa

Nu gäller nya regler för så kallade kvalificerade personaloptioner. Reglerna riktar sig till små, nystartade tillväxtföretag. De innebär att om en anställd får en sådan personaloption av sin arbetsgivare ska den anställde inte förmånsbeskattas. Aktierna beskattas istället i inkomstslaget kapital när de säljs. Arbetsgivaren ska därför inte heller betala arbetsgivaravgifter för värdet av optionerna. 

Vårdförmån för privat sjukvård

Regeringen har föreslagit att skattefriheten för privat hälso- och sjukvård ska slopas från 1 juli 2018. 

För en anställd innebär det att privat sjukvård som bekostas av arbetsgivaren blir skattepliktig och arbetsgivaren får betala arbetsgivaravgifter på förmånens värde. Bolaget får dock göra avdrag både för sjukvårdskostnaden och för arbetsgivaravgifterna. Förslaget har inte klubbats i riksdagen ännu.

  • OM BILAR

Bonus-Malussystem gynnar miljöbilar

Från 1 juli 2018 gäller nya regler för beskattning av nya bilar (fordonsår 2018). Det så kallade Bonus-Malussystemet innebär att den som köper en miljöanpassad bil får en särskild bonus på mellan 10 000 och 60 000 kr vid inköpet. Nya fordon som är bensin- eller dieseldrivna får högre fordonsskatt.

Förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med fyra år och gäller till och med den 31 december 2020. Den maximala nedsättningen sänks från 16 000 kr till 10 000 kr.

Dyrare med förmånsbil

Trängselskatt, väg-, bro- eller färjeavgifter för privata resor med förmånsbil kommer efter årsskiftet att förmånsbeskattas. Det gäller även resor till och från arbetet. En person som pendlar med förmånsbil i områden med trängselskatt kan få en ökad skatt på 5 000–10 000 kronor per år.

Bidrag för elcykel

Från den 1 februari kan du söka bidrag för elcykel, elmoped och elmotorcykel. Bidraget motsvarar 25 procent av inköpspriset inklusive moms, dock max 10 000 kr. Du kan söka bidraget retroaktivt, för köp från 20 september 2017. Ansökan görs hos Naturvårdsverket.

  • MISSA INTE DET HÄR! 

Nya regler kring personuppgifter 

Den 25 maj 2018 skärps kraven på hantering av personuppgifter för alla företag – GDPR, General Data Protection Regulation, träder i kraft. GDPR är en EU-gemensam förordning som ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL. Det kan bli dyrt att bryta mot de nya reglerna, så det är viktigt att göra rätt.

Så hanterar du GDPR

Anmäl verklig huvudman före 1 februari 

Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. Verkliga huvudmän är typiskt sett den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget, till exempel genom att ha mer än 25 procent av rösterna. Gör din anmälan här.

Skaffa LEI-kod 

Från 3 januari i år gäller ett krav på en LEI-kod för företag som handlar med värdepapper. Enskilda firmor behöver bara LEI-kod om de omsätter mer än 3 miljoner kronor och handlar med derivatinstrument. Det kostar mellan 1 000–1 100 kr att skaffa koden. Därefter betalar du cirka 900 kr i en årlig avgift. 

Så skaffar du en LEI-kod