Sveriges företagare fortsätter att jobba långt efter att anställda har tackat för sig. Det framgår av statistik som SCB sammanställt på Swedbanks uppdrag. Under det ”normala” arbetslivet, 16-64 år, utgör företagare cirka nio procent av alla sysselsatta. Efter 70 år är de flesta som fortfarande är igång egna företagare.

Inte råd med pension

Men det är väl underbart att företagarna trivs så bra med sina jobb! Ja, man önskar ju att det var hela sanningen, men en Sifo-undersökning som Swedbank och sparbankerna genomförde 2017, visar något annat. 

- De flesta företagare planerar att gå i pension tidigare än de faktiskt gör. Hela 60 procent av de 68-åriga företagarna jobbar fortfarande. Många gör det för att de trivs bra med att arbeta, men en del gör det även av ekonomiska skäl – de har helt enkelt inte råd att sluta jobba, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom för Swedbank och sparbankerna.

Fler år. Mer timmar

En företagare jobbar i genomsnitt 25 procent fler timmar i veckan än en anställd. För företagaren är den genomsnittliga faktiska veckoarbetstiden 38,2 timmar. För en anställd är den 30,4 timmar. Det betyder att en företagare efter 40 år har arbetat lika mycket som en anställd gör på 50 år. Lägger man ihop alla extra timmar och år kan man konstatera att många företagare jobbar mer än 20 år längre än en anställd. Ändå är det många som inte får ihop till en dräglig pension. Ska det verkligen vara så?

- Nej, så klart inte, men det beror mycket på hur du som företagare planerar för framtiden. Det går att undvika ett evighetslångt arbetsliv, men då behövs framförhållning. Ju tidigare du börjar desto större möjlighet har du att påverka utfallet, säger Johan Kreicbergs som avslutar med några tips:

  • Bestäm dig för vilken inkomstnivå du vill ha som pensionär. 
  • Pensionen är inte något som bara löser sig. Vad har du för förväntningar på pensionärslivet? Lägg upp en plan för att nå dit. 
  • Börja spara tidigt. Även små avsättningar får stor betydelse på sikt. 
  • Tänk över vilken form av sparande som passar dig. 

Ta hjälp av din bank och din revisor för att komma fram till vilka trygghetslösningar som fungerar för dig och ditt företag. Kanske ska du hitta en tjänstepensionslösning eller spara via direktpension?

Mer om jämförelsen mellan företagare och anställda