1. Närmare 9 av 10 anställda får tjänstepension från sin arbetsgivare. Du som företagare måste själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande till pensionen. En tumregel är att spara 4,5 procent av din lön. Men om du dessutom inte tar ut en rimlig månadslön är det värt att fundera på att sätta av en ännu högre procentsats till din pension.

2. I ett uppstartsskede är det ganska vanligt att företagare inte tar ut någon hög lön eller sparar. Men om det gått ett antal år bör du som företagare, om verksamheten fortfarande inte genererar något överskott, analysera om verksamheten är en långsiktig lösning.

3. Fundera på vilken inkomst du vill ha som pensionär. Pensionen är inte något som bara löser sig. Tänk igenom vilka förväntningar du har på pensionärslivet och lägg upp en plan för att nå dem. 

4. Ta ut lön. Löner upp till 42 000 kronor per månad ger ökad avsättning till allmän pension. Även sjuk- och arbetslöshetsersättning baseras på inkomst. 

5. Börja spara så tidigt som möjligt till din pension. Även mindre månatliga avsättningar kan få stor betydelse på sikt. 

6. Tänk över vilken form av sparande som passar dig bäst. Ta hjälp av oss på Sparbanken Skåne för att komma fram till vilket sparande och vilka trygghetslösningar som fungerar bäst för dig. Ska du spara i företaget eller ta ut pengarna från företaget och spara som privatperson? Tänker du tjänstepensionslösning eller vill du spara i företaget med en så kallad direktpensionslösning? 

7. Du vet väl att du kan lyfta dina pensionsfrågor med Kundcenter Företag. Du når Kundcenter Företag på 0771-12 20 00, måndag - fredag 08:00 - 17:00. Glöm inte ha ditt bank-ID redo för att legitimera dig.