Lantbrukarna är positiva

Fem av tio lantbrukare upplever att lönsamheten är mycket god eller ganska god. Det största lyftet under året har mjölkföretagen gjort. Samtidigt planerar fler för fortsatta investeringar. Här är Lantbruksbarometern 2018 från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.
Läs hela rapporten