Cirka en tredjedel av Sveriges småföretag känner ökad konkurrens från e-handel, nya betalningslösningar, robotisering eller delningstjänster. Det visar en färsk undersökning som Swedbank och sparbankerna genomfört med hjälp av Sifo bland 1 000 svenska småföretag. 

Dra nytta av digitaliseringen

Ny teknik och nya affärsmodeller skärper konkurrensen. Olika branscher påverkas olika mycket. Inom tillverkningsindustrin, handel och transport upplever över 40 procent av småföretagarna att konkurrensen har ökat genom digitaliseringen. Motsvarande siffra för byggindustrin är 15 procent. 

– Som företagare kan du inte blunda för den snabba tekniska utvecklingen. Grunden för hur varor och tjänster produceras och distribueras förändras snabbt och kommer att påverka alla branscher. Den som vill vara långsiktigt konkurrenskraftig behöver en strategi för att möta och dra nytta av omvandlingen, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Tips för att hantera digitaliseringen

  • Omvärldsbevaka! Långsiktig framgång kräver överblick av förändringsbeteenden bland kunder och konkurrenter.
  • Ta fram en digitaliseringsstrategi för att möta utmaningarna i just din bransch. Tillväxtverket kan ge ekonomiskt stöd för det.
  • Använd inte företaget som pensionsförsäkring. Se till att säkra din ekonomi med trygghetslösningar som inte är beroende av företagets framtida värde.