Sommaren 2018 innebar den värsta torkan på 200 år. För många lantbruksföretag har detta medfört stora problem. Vi finns till hands om du känner oro för ekonomin.

Under sommaren har vi följt utvecklingen för väder och vind, och har stor förståelse för hur torkan kan ha slagit mot skördar av både spannmål och vall. I detta läge kan det vara bra att göra en likviditetsprognos och se över planen för resten av året och kommande säsong.

Från bankens sida ser vi relationen till dig som kund i ett långsiktigt perspektiv. I centrum står dina individuella förutsättningar och behov. Ta gärna kontakt med oss i god tid för en öppen dialog om möjligheterna ifall ekonomin ser ansträngd ut.

Ring och ta hjälp av våra lantbruksspecialister:

Michael Bengtsson, Lund och Kävlinge, 046-37 18 54
Annika Alenfall, Lund, 046-162 310
Sara Thunell, Tomelilla, 0416-261 46
Sten Åkerblom, Sjöbo, 0416-261 41
Joakim Olsson, Tollarp, 044-138 624
Paul Henrysson, Tollarp, 044-138 620
Lars Ljung, Hässleholm, 0451-430 71
Frida Emmertz, Eslöv, 0413-295 27
Martin Persson, Hörby, 0415-173 38
Ronny Persson, Hörby, 0413-295 89
Johan Holmsten, Kristianstad, 044-138 528
Mathias Liedholm, Kristianstad, 044-138 215
Anita Kristiansson, Staffanstorp, 046-371 939