Plus innehåller fler tjänster än Bättre Affärer och ger dig extra bra priser på ett antal möjliga tillval. Du kan läsa mer om tillvalen i notiserna. Alla tjänster och tillval framgår av bilden nedan.

I paketen Plus och Bokför ingår ett par nya, bra tjänster: Faktureringstjänsten och Id-skydd. Den uppsakattade tjänsten Årlig ekonomisk rådgivning finns självklart kvar i både Plus och Bokför.

1. Enkel fakturering

Faktureringstjänsten ger dig en smidig, snabb och snygg genväg till full koll på fakturorna – från att du skapar dem tills du har pengarna på kontot. 

I en enkel mall kan du utforma och företagsanpassa offerter, orderbekräftelser, följesedlar, fakturor, påminnelser och ränte- och kreditfakturor med ett par enkla knapptryckningar.  

I funktionen Inbetalningsprognosen ser du statusen på dina betalningar. Du vet vilka som är betalda, vilka som förfaller när och vilka som är obetalda, trots att de har passerat betalningsdagen. 

Tjänsten hanterar också ROT- och RUT-avdrag, omvänd byggmoms och utlandsfakturering på ett enkelt och smidigt sätt, om det är aktuellt för dig. 

2. Id-skydd för företag

Med tjänsten Id-skydd får du hjälp att upptäcka om någon är på väg att kapa ditt bolag. Du får tillgång till Id-jouren hos Affinion, som kan ge dig tips och råd kring vad du ska vara uppmärksam på och vilka åtgärder du kan vidta. Använd dig av deras kunnande och erfarenheter för att upptäcka aktiviteter som kan innebära att någon är på väg att kapa ditt företag.

Med id-skyddet får du hjälp med allt det praktiska arbete som kan bli konsekvensen av de bedrägerier som kan följa i spåren av en bolagskapning. Tjänsten ersätter inte de ekonomiska skadorna men begränsar dem, till exempel genom att bestrida fakturor.

3. En årlig genomgång

Någon av bankens företagsrådgivare kommer att kontakta dig, en gång om året, så att ni tillsammans kan prata igenom företagets ekonomi och du kan få svar på eventuella frågor.