Att anlita en företagare med godkänd F-skattsedel är ganska oproblematiskt. Då är det företagaren som betalar sin skatt och sina socialavgifter. Ersättningen du betalar betraktas inte som lön, den är ett arvode. Det gäller oavsett om den du anlitar har enskild firma eller aktie- handels- eller kommanditbolag. Eftersom arvodet ska täcka skatt, socialavgifter, semesterersättningar och andra sociala förmåner är det rimligt att arvodet är högre än vad motsvarande lön skulle ha varit. Generellt kan man säga att arvodet ungefär ligger på dubbla lönen. 

Tänk på att:

 • kolla att den du anlitar verkligen har F-skattsedel. Gå in på skatteverket.se och sök på ”företagsinformation”. 
 • teckna ett avtal med företaget du anlitar, som reglerar sådant som vad uppdraget omfattar, ersättning och betalningsvillkor.  

Anställa på viss tid

Om du inte kan eller vill anlita en annan företagare kan du anställa en person för en viss tid. Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är att anställningsavtal gäller tills vidare, vilket är samma sak som en fast anställning. Om anställningen ska vara tidsbegränsad måste det framgå av ett avtal för att gälla. Det är du som arbetsgivare som ska kunna bevisa att ni har kommit överens om en tidsbegränsad anställning, så se till att du har en skriftlig överenskommelse med den du anställer. 

Tänk på att det i en del branscher finns kollektivavtal som kan påverka hur länge du kan visstidsanställa. De kan också innehålla tvingande regler om pensionsavsättningar.

Följande tidsbegränsade anställningsformer kan vara aktuella: 

 • Allmän visstidsanställning. Får max vara sammanlagt 24 månader under en femårsperiod, annars räknas den som en tillsvidareanställning.
 • Säsongsanställning. Säsongarbeten är arbeten som på grund av årstidernas växlingar bara kan utföras en viss tid av året. Säsongen kan vara olika lång olika år, till exempel beroende på väderleken. Exempel på säsongsjobb är snöskottning och trädgårdsarbeten.
 • Anställning av person fyllda 67 år. Personer som har fyllt 67 år kan alltid anställas på visstid utan att anställningen behöver motiveras av något särskilt skäl. En sådan anställning kan inte bli en tillsvidareanställning. 

En tidsbegränsad anställning kan vara på deltid.

Du blir arbetsgivare

Anställer du någon får du rollen som arbetsgivare. Det betyder att du ska registrera dig hos Skatteverket och tar på dig en rad skyldigheter. Här är några av de viktigaste. Som arbetsgivare ska du:

 • Betala lön
 • Betala semesterlön med 12 % på lönesumman
 • Betala in arbetsgivaravgifter, på drygt 30 % av lönen
 • Dra preliminärskatt och betala in den
 • Lämna kontrolluppgift på utbetalda löner och förmåner. Från 1 januari 2019 ska alla företag med anställda lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå (AGI) istället för årliga kontrolluppgifter 
 • Betala sjuklön, om den anställda blir sjuk

Du bör också se över ditt företags försäkringsskydd för till exempel olycksfall och arbetsskada.

Den totala kostnaden för en korttidsanställd uppgår i generella termer till lönen + ett påslag för 60 procent. Betalar du 150 kronor i timmen blir din totala kostnad för den anställda cirka 240 kronor.